• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

    Θεμελιώδεις Έννοιες Μετρητικών Συστημάτων, Χαρακτηριστικά Αισθητήρων, Αισθητήρες & τεχνικές μέτρησης κίνησης-μετατόπισης-επιφάνειας, μέτρηση: στάθμης-πίεσης-θερμοκρασίας-ροής-επιτάχυνσης-δύναμης-ροπής - αφής-μέτρησης οπτικών μεγεθών - ακουστικών μεγεθών-ιονίζουσας ακτινοβολίας, χημικών μεγεθών, βιοϊατρικών μεγεθών, ηλεκτροφυσιολογίας φυτών, Έξυπνοι αισθητήρες, Ασύρματοι αισθητήρες, Συστήματα απεικόνισης και καταγραφής δεδομένων, Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων για συστήματα μέτρησης και ελέγχου, Συστήματα ελέγχου, Μετατροπείς ADC και DAC, Εισαγωγή  σε μεθόδους ελέγχου συστημάτων, Ενεργοποιητές, Μετρήσεις και σφάλματα, κ.α..

  • ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΜΙΓΑΔΙΚEΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

    Διαφορικές εξισώσεις α’ τάξης, Διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης, ραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων, Λύση   με δυναμοσειρά - Ειδικές συναρτήσεις, Ευστάθεια λύσεων, Μιγαδικές συναρτησεις, Μετασχηματισμός  Laplace, Σειρές Fourier , Μετασχηματισμός  Fourier, Διαφορικές εξισώσεις  με μερικές  παραγώγους, Εξισώσεις διαφορών, Μετασχηματισμός Ζ, Αριθμητική λύση  διαφορικών εξισώσεων (Mathematica και Matlab)

Featured products