• Δρόσσος Λ.

ISBN: 978-960-418-243-5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 18548851

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2011

ΣΕΛΙΔΕΣ: 436

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Συγγραφέας/είς: Δρόσσος Λ.

€27.08

Ποσότητα:
Περιέχει: Σύνολα-Συναρτήσεις, Πραγματικές Συναρτήσεις μιας Πραγματικής Μεταβλητής, Πίνακες, Ορίζουσες, Στοιχεία Άλγεβρας, Διανύσματα στο Επίπεδο και στο Χώρο, Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Γραμμικά Συστήματα, Ευθεία Γραμμή στο Επίπεδο, Κωνικές Τομές, Συναρτήσεις, Ακολουθίες, Παράγωγοι, Διαφορικά, Ολοκλήρωμα, Πραγματικές Συναρτήσεις Πολλών Πραγματικών Μεταβλητών, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμικές ΔΕ 2ης Τάξης, Εφαρμογές Μαθηματικών σε τομείς των Φυσικών Επιστημών, Σειρές Taylor κ,α.

ISBN: 978-960-418-243-5
Κωδικός Ευδόξου:18548851

Έτος έκδοσης: 2011
Σελίδες: 436
Διαστάσεις:17 x 24

Συγγραφέας:Δρόσσος Λ.