• Καραθανάσης Στ., Κούγκολος Αθ.,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-960-418-883-3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 94689021

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 904

Κατηγορίες: , , .

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Συγγραφέας/είς: “Καραθανάσης Στ.” “Κούγκολος Αθ.

€79.12

Ποσότητα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση στην Ελλάδα, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η Προστασία του Φυσικού και του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Χωροθέτηση Έργων και Δραστηριοτήτων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Επιλογή και Οριοθέτηση του Πεδίου Εφαρμογής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Η Υφιστάμενη Κατάσταση του Περιβάλλοντος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Το Περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Προσδιορισμός των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Μέθοδοι Εκτίμησης των Επιπτώσεων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Πρότυπα Εκπομπών και Ποιότητας του Αέρα,ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14:Εκτίμηση των Επιπτώσεων στα Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Προστασία Υδάτων και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Προσδιορισμός, Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Έδαφος, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18: Εκτίμηση των Επιπτώσεων από τον Θόρυβο, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19: Υπολογισμός και Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Θορύβου, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: Εκπομπή Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21: Πρότυπα Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22: Εκτίμηση των Επιπτώσεων από την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Ραδιοσυχνοτήτων

ISBN: 978-960-418-883-3
Κωδικός Ευδόξου: 94689021
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 904
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Καραθανάσης Στ.
Ο Σταύρος Καραθανάσης είναι φυσικός, απόφοιτος του ΑΠΘ. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στη Φυσική του Περιβάλλοντος και Διδακτορικό στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Από το 2001 εργάζεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με κύριο αντικείμενο την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων, δηλαδή τον έλεγχο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την εισήγηση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Έχει ασχοληθεί με τον προσδιορισμό και την αποτροπή ή τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον από πλήθος διαφορετικών έργων και δραστηριοτήτων.
Συγγραφέας:Κούγκολος Αθ.
Ο Αθανάσιος Κούγκολος είναι χημικός μηχανικός- περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος του ΑΠΘ. Έχει κάνει Master και Διδακτορικό στην Ιαπωνία, με υποτροφία του Ιαπωνικού Υπουργείου Παιδείας. Διετέλεσε καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), πρόεδρος του τμήματος από τον Φεβρουάριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2012 και αναπληρωτής πρύτανη έρευνας και ανάπτυξης και πρόεδρος της επιτροπής ερευνών του ΠΘ από το 2013 έως το 2014. Από τον Δεκέμβριο του 2014 υπηρετεί στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ ως καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο τη Διαχείριση Περιβάλλοντος-Περιβαλλοντική Μηχανική, και σήμερα είναι αναπληρωτής πρόεδρος του τμήματος.