• Βουδούρης Κ.

ISBN: 978-960-418-469-9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 41955621

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2015

ΣΕΛΙΔΕΣ: 656

Κατηγορίες: , .

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Συγγραφέας/είς: Βουδούρης Κ.

€54.89

Ποσότητα:
Περιέχει: Ορισμοί και Βασικές Έννοιες Υπόγειας Υδρολογίας, Οριζόντια Υδρομαστευτικά Έργα και Πηγάδια, Τεχνικές Διάτρησης Υδρογεωτρήσεων, Συμπλήρωση Υδρογεωτρήσεων, Ανάπτυξη και Συντήρηση των Υδρογεωτρήσεων, Διαγραφίες ή Καταγραφές, Δοκιμαστικές Αντλήσεις, Μόνιμη Ροή - Πρότυπο Dupuit, Μη Μόνιμη Ροή - Πρότυπο Theis - Επίλυση Jacob, Άλλες Μέθοδοι Επεξεργασίας Αντλητικών Δεδομένων, Χαρακτηριστικά Στοιχεία Αντλούμενης Γεώτρησης, Χρήσεις Υπόγειου Νερού - Εκτίμηση Υδατικών Αναγκών, Φυσικός Εμπλουτισμός - Ισοζύγιο Υπόγειων Νερών - Αποθέματα Υπόγειου Νερού, Τεχνητός Εμπλουτισμός Υπόγειων Υδροφορέων, Υπόγειοι Υδροφορείς στην Ελλάδα, Παράκτιοι Υδροφορείς και Θαλάσσια Διείσδυση, Αξιοποίηση Πηγαίων και Επιφανειακών Νερών, Διαχείριση των Υπόγειων Υδροφορέων, Έρευνα, Αναζήτηση και Εντοπισμός Υπόγειων Υδροφορέων, Μαθηματικά Μοντέλα και Τεχνικές Διαχείρισης των Υπόγειων Υδροφορέων

ISBN: 978-960-418-469-9
Κωδικός Ευδόξου:41955621

Έτος έκδοσης: 2015
Σελίδες: 656
Εκτύπωση:Δίχρωμο
Διαστάσεις:17 x 24
Εξώφυλλο:Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Βουδούρης Κ.