• Δερμίσης Β.

ISBN: 978-960-418-296-1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 18548763

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2011

ΣΕΛΙΔΕΣ: 646

Κατηγορίες: , .

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ

Συγγραφέας/είς: Δερμίσης Β.

€43.27

Ποσότητα:

Περιέχει: Λεκάνη Απορροής, Φερτές Ύλες, Ταξινόμηση Υδατορρευμάτων, Διαβρώσεις και Προσχώσεις, Μοντέλα Προσομοίωσης Διάβρωσης Εδαφών, Συντελεστής Μεταφορικότητας, Προσχώσεις, Υδραυλική Υδατορρευμάτων, Ροή με Σταθερό Πυθμένα, Ροή σε Υδατόρρευμα με κινητό (ή χαλαρό) πυθμένα, Αρχές Μηχανικής Ρευστών, Κίνηση Φερτών Υλών στην Κοίτη, Φορτίο Πυθμένα, Ολικό Φορτίο, Υδραυλικά Έργα, Θεμελιώδη Στοιχεία των Έργων, Έργα Παράλληλα και Εγκάρσια στη Διεύθυνση Ροής, Έργα Ελέγχου Φερτών Υλών, Προστασία Πυθμένα Υδατορρεύματος, Γλωσσάρι Όρων, κλπ.

ISBN: 978-960-418-296-1
Κωδικός Ευδόξου: 18548763

Έτος έκδοσης: 2011
Σελίδες: 646
Εκτύπωση: Δίχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Δερμίσης Β.