• Μπερσίμης Σ., Μπάρτζης Γ., Παπαδάκης Γ., Σαχλάς Α.,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-618-221-058-1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 122087510

ΕΚΔΟΣΗ: 2η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2024

ΣΕΛΙΔΕΣ: 888

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ με χρήση των IBM SPSS Statistics, R, Python, 2η Έκδοση

Συγγραφέας/είς: “Μπερσίμης Σ.” “Μπάρτζης Γ.” “Παπαδάκης Γ.” “Σαχλάς Α.

€104.33

Ποσότητα:

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα σε διάφορα επιστημονικά πεδία. Ο στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι διττός. Αρχικά, στοχεύει στο να βοηθήσει τους επιστήμονες να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη της Στατιστικής και τη Στατιστική Μηχανική Μάθηση, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τις βασικές τους έννοιες, να μπορούν να επικοινωνήσουν με άλλους επιστήμονες και να παρακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν την επιστήμη τους. Ο δεύτερος στόχος είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για την ανάλυση δεδομένων, μέσω του στατιστικού προγράμματος IBM SPSS Statistics 29, της γλώσσας προγραμματισμού R και της γλώσσας προγραμματισμού Python. Το μεγαλύτερο μέρος του συγγράμματος αφορά την παρουσίαση των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων.

Θεωρούμε πως με τη χρήση του συγγράμματος αυτού είναι εφικτό κάθε επιστήμονας να είναι σε θέση να αναλύει τα δεδομένα που θα έχει στη διάθεσή του και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα των αναλύσεών του. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι έχει γίνει προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο του συγγράμματος να είναι γραμμένο με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, ώστε να είναι κατανοητό από άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με τη Στατιστική.

Περιέχει: Πρόλογος - Εισαγωγή στη Στατιστική και τη Στατιστική Μηχανική Μάθηση - Εισαγωγή στο Στατιστικό Πακέτο IBM SPSS Statistics - Εισαγωγή στη Γλώσσα R - Εισαγωγή στη Γλώσσα Python - Περιγραφική Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων - Γραφική Απεικόνιση Ποσοτικών Δεδομένων - Γραφικές Μέθοδοι Ελέγχου της Κανονικότητας - Έλεγχοι Κανονικότητας - Στατιστική Συμπερασματολογία για ένα Δείγμα - Στατιστική Συμπερασματολογία για δύο Ανεξάρτητα Δείγματα - Στατιστική Συμπερασματολογία για δύο Εξαρτημένα Δείγματα - Στατιστική Συμπερασματολογία για K Ανεξάρτητα Δείγματα - Στατιστική Συμπερασματολογία για K Εξαρτημένα Δείγματα - Περιγραφή Κατηγορικών Μεταβλητών και Συμπερασματολογία για Ποσοστά - Πίνακες Συνάφειας για Ποιοτικές Μεταβλητές - Διαγνωστικοί Έλεγχοι και Καμπύλες ROC - Συσχέτιση Ποσοτικών Μεταβλητών - Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση - Λογιστική Παλινδρόμηση - Εισαγωγή στην Ανάλυση Επιβίωσης - Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών - Επεκτάσεις Γραμμικής Παλινδρόμησης - Εισαγωγή στην Ανάλυση Συνδιακύμανσης - Αξιολόγηση Αξιοπιστίας Ερωτηματολογίου - Παραγοντική Ανάλυση - Διαχωριστική Ανάλυση – Ταξινόμηση - Εισαγωγή Στην Ανάλυση σε Συστάδες - Δέντρα Αποφάσεων - Νευρωνικά Δίκτυα - Μελέτες Περίπτωσης - Στατιστικοί Πίνακες - Βιβλιογραφία - Λεξικό Όρων - Ευρετήριο

ISBN: 978-618-221-058-1
Κωδικός Ευδόξου: 122087510
Έκδοση: 2η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2024
Σελίδες: 888
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 21 x 29
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Μπερσίμης Σ.

Ο Σωτήριος Μπερσίμης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συγγράψει περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 8 βιβλία στην ελληνική γλώσσα (Στατιστικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής), ενώ περισσότερες από 120 εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια.

Συγγραφέας:Μπάρτζης Γ.
Συγγραφέας:Παπαδάκης Γ.
Συγγραφέας:Σαχλάς Α.

Ο Αθανάσιος Σαχλάς είναι διδάκτωρ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συγγράψει περισσότερα από 40 επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 5 βιβλία Στατιστικής, ενώ περισσότερες από 100 εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.