• Βελώνη Αν., Κανδρής Διονύσιος,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-699-0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 68369669

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2017

ΣΕΛΙΔΕΣ: 912

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συγγραφέας/είς: “Βελώνη Αν.” “Κανδρής Διονύσιος

€87.42

Ποσότητα:

Περιέχει: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Μετασχηματισμός LAPLACE, Συναρτήσεις μεταφοράς - δομικά διαγράμματα - διαγράμματα ροής σημάτων, Χαρακτηριστικά των συστημάτων ελέγχου, Χρονική απόκριση συστημάτων ελέγχου 1ης και 2ης  τάξης, Ευστάθεια συστημάτων ελέγχου, Γεωμετρικός τόπος ριζών, Απόκριση συχνότητας διαγράμματα Bode, Περιγραφή και ανάλυση συστημάτων ελέγχου στο χώρο κατάστασης, Αντιστάθμιση συστημάτων ελέγχου, ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή με το MATLAB,  Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή με το SIMULINK, Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή με το COMPREHENSIVE CONTROL (CC), Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή με το LABVIEW, Προσομοίωση και έλεγχος μέσω υπολογιστή PCUSIM, ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, Έλεγχος Ηλεκτρομηχανικού κινητήρα, Έλεγχος ηλεκτροϋδραυλικού κινητήρα, Έλεγχος στάθμης νερού, Έλεγχος θερμοκρασίας, Έλεγχος συστημάτων μέσω αναλογικής προσομοίωσης, Έλεγχος συζευγμένων υγρών, ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  ΜΕΣΩ PLC, Προγραμματισμός PLC με το LOGIXPRO,  Προγραμματισμός PLC με το LADSIM, Προγραμματισμός PLC με το LOGO!SOFT COMFORT, Προγραμματισμός PLC  με το STEP 7, Βιβλιογραφία.

ISBN: 978-960-418-699-0
Κωδικός Ευδόξου:68369669
Έκδοση:1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2017
Σελίδες: 912
Εκτύπωση:Τετράχρωμο
Διαστάσεις:17 x 24
Εξώφυλλο:Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Βελώνη Αν.
Συγγραφέας:Κανδρής Διονύσιος