• Καραθανάσης Στ.

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-119-3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 18549091

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2007

ΣΕΛΙΔΕΣ: 652

Κατηγορίες: , .

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Συγγραφέας/είς: Καραθανάσης Στ.

€36.28

Ποσότητα:
Περιέχει: Εκτίμηση και Πρόβλεψη της Ποιότητας του Αέρα, Μοντέλα Ποιότητας Αέρα, Δομή και Ανάπτυξη των Φωτοχημικών Μοντέλων Ποιότητας του Αέρα, Ανάπτυξη Φωτοχημικού Μοντέλου Ποιότητας Αέρα, Βασικές Εξισώσεις Φωτοχημικού Μοντέλου Ποιότητας Αέρα, Απλοποιήσεις των Εξισώσεων Διατήρησης και οι Εξισώσεις των Μέσων Τιμών, Προγνωστικές Εξισώσεις Τυρβωδών Ροών και Διακυμάνσεων, Τεχνικές Τερματισμού του Ανοικτού συνόλου των Προγνωστικών Διαφορικών Εξισώσεων, Παραμετροποιήσεις των Φαινομένων Μεταφοράς και Μετασχηματισμών, Τύρβη και η Τυρβώδης Διάχυση, Χημική Κινητική, Φωτοχημεία, Σχηματισμός του Τροποσφαιρικού Όζοντος, Οι Φωτοχημικές Αντιδράσεις Αέριας Φάσης, Τεχνικές Συμπύκνωσης Φωτοχημικών Μηχανισμών, Ξηρή Εναπόθεση, Υγρή Εναπόθεση, Φωτοχημικά Μοντέλα Κυψελίδα, Τα Οϋλεριανά Μοντέλα Κυψελίδας, Τα Λαγκρανσιανά Μοντέλα Κυψελίδας, Ορθές και Ανάδρομες Τροχιές Αερίων Μαζών κ.α.

ISBN: 978-960-418-119-3
Κωδικός Ευδόξου: 18549091
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2007
Σελίδες: 652
Εκτύπωση: Μονόχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Καραθανάσης Στ.

Ο Σταύρος Καραθανάσης είναι φυσικός, απόφοιτος του ΑΠΘ. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στη Φυσική του Περιβάλλοντος και Διδακτορικό στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Από το 2001 εργάζεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με κύριο αντικείμενο την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων, δηλαδή τον έλεγχο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την εισήγηση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Έχει ασχοληθεί με τον προσδιορισμό και την αποτροπή ή τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον από πλήθος διαφορετικών έργων και δραστηριοτήτων.