• Ευκολίδης Νικόλαος, Τζώτζης Αναστάσιος, Κυράτσης Παναγιώτης,

ISBN: 978-960-418-929-8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102072433

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 400

Κατηγορίες: , .

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Συγγραφέας/είς: “Ευκολίδης Νικόλαος” “Τζώτζης Αναστάσιος” “Κυράτσης Παναγιώτης

Υπο Έκδοση

Κατά τη φάση υλοποίησης μιας σχεδιαστικής ιδέας ενός προϊόντος ή συστήματος, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί η ανάλυση της μηχανικής αντοχής και συμπεριφοράς τους, ώστε να γίνει η επιλογή των καταλλήλων υλικών, καθώς και η εφαρμογή των απαραίτητων σχεδιαστικών αλλαγών και τροποποιήσεων. Στη συνέχεια, πρέπει να καθοριστεί το σύνολο των κατεργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του ολοκληρωμένου προϊόντος, ώστε το τελικό σχέδιο του να μετατραπεί σε τεχνολογικό πρόγραμμα και να είναι εφικτή η ανάγνωση του σχεδίου από την εργαλειομηχανή με την οποία θα πραγματοποιηθεί η κάθε κατεργασία. Ο μηχανικός χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από εργαλεία, όπως τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και εξειδικευμένα λογισμικά CAE (Computer Aided Engineering), έχει τη δυνατότητα να μοντελοποιήσει τη μηχανική συμπεριφορά της σχεδιαστικής πρότασης ενός προϊόντος σε διαφορετικά σενάρια, να τα συγκρίνει και να καταλήξει στη βέλτιστη λύση. Ακολούθως, με τη χρήση λογισμικών CAM (Computer Aided Manufacturing) μπορεί να συντάξει τα τεχνολογικά προγράμματα των κατεργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή του προϊόντος με βάση το φασεολόγιο του. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται με τρόπο συνοπτικό, οι τρείς πιο βασικές και πολυχρησιμοποιούμενες κατεργασίες (τόρνευση, διάτρηση και φραιζάρισμα), ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία κοπής και οι συνθήκες κοπής μέσα από πραγματικούς καταλόγους κατασκευαστών εργαλείων, καθώς και παραδείγματα προγραμματισμού τόρνευσης και φραιζαρίσματος τυπικών περιπτώσεων κατεργασιών. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται πληροφορίες για τις μεθοδολογίες ανάλυσης με πεπερασμένα στοιχεία, βασική θεωρία στις ταλαντώσεις καθώς και κλασικά παραδείγματα ανάλυσης προβλημάτων μηχανικής με τη βοήθεια Η/Υ.
Περιέχει: Ενότητα Α – Κατασκευαστική προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ 1. Μηχανουργικά υλικά, 1.1 Υλικά κοπτικών εργαλείων, 1.2 Υλικά τεμαχίων εργασίας, 2. Τόρνευση, 2.1 Εισαγωγή, 2.2 Κινηματική τόρνευσης, 2.3. Μαθηματικές σχέσεις παραμέτρων τόρνευσης, 2.4 Δυνάμεις κοπής και γεωμετρία άκοπου αποβλίττου, 2.5 Γεωμετρία κοπτικών εργαλείων στην τόρνευση, 3. Διάτρηση, 3.1 Εισαγωγή, 3.2 Κατεργασίες διάτρησης, 3.3 Δομή δράπανου, 3.4 Γεωμετρία τρυπανιού, 3.5 Μαθηματικές σχέσεις παραμέτρων διάτρησης, 3.6 Δυνάμεις κοπής κατά τη διάτρηση, 4. Φραιζάρισμα, 4.1 Εισαγωγή, 4.2 Είδη φραιζαρίσματος, 4.3 Εργαλειομηχανές και εργαλεία φραιζαρίσματος, 4.4 Χαρακτηριστικά γεωμετρικά στοιχεία κατά το φραιζάρισμα, 4.5 Μαθηματικές σχέσεις παραμέτρων φραιζαρίσματος, 4.6 Δυνάμεις κοπής κατά το φραιζάρισμα, 5. Επιλογή συνθηκών κοπής, 5.1 Επιλογή συνθηκών κοπής κατεργασιών φραιζαρίσματος, 5.2 Επιλογή συνθηκών κοπής κατεργασιών τόρνευσης, 5.3 Επιλογή συνθηκών κοπής κατεργασιών διάτρησης, 5.4 Επίδραση της γεωμετρίας και των συνθηκών κοπής, 6. Στοιχεία ψηφιακής καθοδήγησης, 6.1 Εισαγωγή, 6.2 Συντεταγμένες και χαρακτηριστικά γεωμετρικά σημεία, 6.3 Διαδικασίες προετοιμασίας τεμαχίου, 6.4 Κώδικες G και M, 6.5 Προγραμματισμός αυτόματου τόρνου CNC, 6.6 Προγραμματισμός κέντρου κατεργασιών CNC, Ενότητα Β – Ανάλυση προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ, 1. Εισαγωγή στη μεθοδολογία πεπερασμένων στοιχείων, 1.1. Πεπερασμένα στοιχεία πρώτου βαθμού, 1.2. Πεπερασμένα στοιχεία δευτέρου βαθμού, 1.3 Ασκήσεις, 1.4 Μελέτες περίπτωσης, 1.5. Προσομοίωση μηχανουργικών κατεργασιών, 2. Στοιχεία ταλαντώσεων, 2.1 Γραμμικά συστήματα με ένα βαθμό ελευθερίας, 2.2 Γραμμικά συστήματα με πολλούς βαθμούς ελευθερίας, 2.3 Μετρήσεις ταλαντώσεων, 2.4 Ασκήσεις,2.5 Μελέτες περίπτωσης

ISBN: 978-960-418-929-8
Κωδικός Ευδόξου:102072433
Έκδοση:1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 400
Εκτύπωση:Τετράχρωμο
Διαστάσεις:17 x 24
Εξώφυλλο:Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ