• Ιωαννίδης Δημήτριος, Μιχαηλίδης Παναγιώτης,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-882-6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 94688985

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 704

Κατηγορίες: , .

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚOOΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Συγγραφέας/είς: “Ιωαννίδης Δημήτριος” “Μιχαηλίδης Παναγιώτης

€82.45

Ποσότητα:

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Ι  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή στην Αριθμητική, Κεφάλαιο 2 - Εισαγωγή στην Άλγεβρα, Κεφάλαιο 3 - Εξισώσεις και Ανισώσεις, Κεφάλαιο 4 -Συναρτήσεις, Κεφάλαιο 5 - Συστήµατα Εξισώσεων, Κεφάλαιο 6 - Άλγεβρα Πινάκων, Κεφάλαιο 7 - Παράγωγοι, Κεφάλαιο 8 - Ολοκληρώματα, ΜΕΡΟΣ ΙΙ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Κεφάλαιο 9 - Εισαγωγή στη Στατιστική, Κεφάλαιο 10 -Συλλογή Δεδομένων, Κεφάλαιο 11 - Γραφικές μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής, Κεφάλαιο 12 - Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής, Κεφάλαιο 13 -Περιγραφική Στατιστική για δύο Μεταβλητές, Κεφάλαιο 14 - Πιθανότητες, Κεφάλαιο 15 -Μοντέλα Κατανοµών Πιθανοτήτων, Κεφάλαιο 16 - Κατανοµές ∆ειγµατοληψίας, Κεφάλαιο 17 - ∆ιαστήµατα Εμπιστοσύνης, Κεφάλαιο 18 - Έλεγχοι Υποθέσεων, Κεφάλαιο 19-Σύγκριση δύο Πληθυσµών, Κεφάλαιο 20 - Ανάλυση Κατηγοριοποιημένων ∆εδοµένων, Κεφάλαιο 21 - Παλινδρόµηση και Συσχέτιση, Κεφάλαιο 22 - Ανάλυση ∆ιακύµανσης, Κεφάλαιο 23 - Πολυδιάστατη Παλινδρόμηση, Κεφάλαιο 24 - Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι, Κεφάλαιο 25 -Ανακεφαλαίωση

ISBN: 978-960-418-882-6
Κωδικός Ευδόξου: 94688985
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 704
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 21 x 29
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Ο Δημήτρης Ιωαννίδης είναι Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διατέλεσε Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δίδαξε σαν επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ρεν (Γαλλίας), του Τομσκ (Ρωσίας), του Davis (Καλιφόρνιας) και του ENSAE (Παρίσι). Έχει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών, σχετικά με τη Στατιστική σε έγκυρα διεθνή περιοδικά. Πολλές από τις εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και Πανελλήνια συνέδρια.

O Παναγιώτης Μιχαηλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κατά το παρελθόν υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει ένα μεγάλο αριθμό εργασιών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σχετικά με υπολογιστικές μεθόδους και επιστήμης υπολογιστών. Είναι επίσης κριτής εργασιών σε πολλά επιστημονικά περιοδικά.