• Κυράτσης Παναγιώτης, Ευκολίδης Νικόλαος, Μηνάογλου Πρόδρομος, Μανάβης Αθανάσιος,

ISBN: 978-960-418-932-8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102072449

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 896

Κατηγορίες: , .

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συγγραφέας/είς: “Κυράτσης Παναγιώτης” “Ευκολίδης Νικόλαος” “Μηνάογλου Πρόδρομος” “Μανάβης Αθανάσιος

Υπο Έκδοση

Ο σχεδιασμός ενός προϊόντος αναπτύσσεται μέσα από την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης σειράς βημάτων. Ως προϊόντα μπορούν να προσδιοριστούν αντικείμενα από διαφορετικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα, προϊόντα ένδυσης και υπόδησης, μορφές αυτοκινήτων και μέσων μεταφοράς, αρχιτεκτονικές εφαρμογές, ρομποτικές κατασκευές, δομές με εικαστική αναφορά κ.ά. Η εύρεση της ιδέας με σκοπό την επίλυση ενός σχεδιαστικού προβλήματος αποτελεί την έναρξη της ολιστικής προσέγγισης σχεδιασμού και ανάπτυξης του συνόλου των προϊόντων. Ο σχεδιαστής με τη χρήση και την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογιών ολοκληρώνει τα επιμέρους βήματα προσπαθώντας να εντοπίσει τις σχεδιαστικές κατευθύνσεις, οι οποίες με τη σειρά τους θα προσεγγίσουν τον τελικό σχεδιασμό οποιουδήποτε προϊόντος. Ο συνδυασμός εργαλείων δημιουργικότητας και νέων τεχνικών υπολογιστικής σχεδίασης, που βασίζονται στον προγραμματισμό και τα μαθηματικά, αποτελεί μια νέα προσέγγιση που σκοπεύει στην καινοτομία με έμφαση στη δημιουργία τελικών εφαρμογών και επίκεντρο την ικανοποίηση του τελικού χρήστη και καταναλωτή. Το βιβλίο περιλαμβάνει το σύνολο των εργαλείων δημιουργικότητας και υπολογιστικού σχεδιασμού, τα οποία ο εκκολαπτόμενος σχεδιαστής μπορεί να ακολουθήσει με σκοπό να παράγει ολοκληρωμένες ιδέες και προτάσεις καινοτόμων εφαρμογών. Η παρουσίαση συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης από διάφορες κατηγορίες προϊόντων αποσκοπεί στη διεύρυνση των οριζόντων για κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να ασχοληθεί σε βάθος με τον σχεδιασμό προϊόντων.
Περιέχει: Ενότητα Α – Ανάπτυξη προϊόντων, 1. Ανάπτυξη προϊόντων, 2. Μεθοδολογίες σχεδιασμού προϊόντων, 3. Εργαλεία σχεδιασμού προϊόντων, 4. Μελέτες περιπτώσεων στο σχεδιασμό προϊόντων, Ενότητα Β – Υπολογιστικός σχεδιασμός προϊόντων, 1. Εισαγωγή στον προγραμματισμό, 2. Εργαλεία υπολογιστικού σχεδιασμού, 3. Μελέτες περίπτωσης υπολογιστικού σχεδιασμού, Ενότητα Γ – Ολιστικός σχεδιασμός προϊόντων, 1. Ανάπτυξη σχεδιαστικής ιδέας, 2. Ανάπτυξη και σχεδιασμός προϊόντος, 3. Πρωτοτυποποίηση και τελικό προϊόν

ISBN: 978-960-418-932-8
Κωδικός Ευδόξου:102072449
Έκδοση:1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 896
Εκτύπωση:Τετράχρωμο
Διαστάσεις:29 x 21
Εξώφυλλο:Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ