• Βαγενάς Γεώργιος

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-835-2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 86054339

ΕΚΔΟΣΗ: 7η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2019

ΣΕΛΙΔΕΣ: 624

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟ SPSS, 7η Έκδοση

Συγγραφέας/είς: Βαγενάς Γεώργιος

€52.71

Ποσότητα:

Περιέχει: Βασικές στατιστικές έννοιες (basic statistical concepts), Κατανομές συχνότητας (frequency distributions), Γραφήματα κατανομών συχνότητας (frequency distribution graphs), Κύρια μέτρα κεντρικής θέσης (main measures of central location), Άλλα μέτρα θέσης, κινητός μέσος, χρονοσειρές (other measures of location, moving average, times series), Μέτρα διασποράς, Τιμές z, λοξότητα, Κύρτωση (measures of dispresion, z-scores, skewness, kurtosis), Πλήρης περιγραφική στατιστική ανάλυση στο spss (complete descriptive statistical analysis in spss), Η κανονική κατανομή (the normal distribution), Η δειγματική κατανομή (the sampling distribution), Εκτίμηση, υπόθεση, σφάλμα (estimation, hypothesis, error), Απλή γραμμική συσχέτιση (simple linear correlation), Απλή γραμμική παλινδρόμηση (simple linear regression), Πλήρης ανάλυση απλής γραμμικής παλινδρόμησης στο spss (complete simple linear regression analysis in spss), Σύγκριση δυο μέσων: έλεγχος t (comparing two means: t-test ), Ανάλυση χ2 και μη παραμετρικές συσχετίσεις (chi-squares analysis & non-parametric correlations), Μη παραμετρικές συγκρίσεις (non parametric comparisons), Απλή ανάλυση διασποράς (anova) για ανεξάρτητα δείγματα (simple analysis of variance for independent samples), Απλή ανάλυση διασποράς (anova) για εξαρτημένα δείγματα (simple analysis of variance for dependent samples), Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (multiple linear regression), Ανάλυση συνδιασποράς: σχεδιασμός «πριν-μετά-έλεγχος» (Ancova: «pre-post-control» design), Στατιστικοί πίνακες (statistical tables),Βασικές στατιστικές αναλύσεις στο excel (basic statistical analyses in excel)

ISBN: 978-960-418-835-2
Κωδικός Ευδόξου: 86054339
Έκδοση: 7η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 624
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Βαγενάς Γεώργιος