• Ζαμπούλης Δ., Ζουμπούλης Α., Καραπάντσιος Θ., Μάτης Κ., Τριανταφυλλίδης Κ. Γεώργιος,

ISBN: 978-960-418-356-2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 22694251

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2013

ΣΕΛΙΔΕΣ: 1008

Κατηγορίες: , .

ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συγγραφέας/είς: “Ζαμπούλης Δ.” “Ζουμπούλης Α.” “Καραπάντσιος Θ.” “Μάτης Κ.” “Τριανταφυλλίδης Κ. Γεώργιος

€56.69

Ποσότητα:
Περιέχει: Θέματα υγιεινής και ασφάλειας, διαστασιακή ανάλυση και κλιμάκωση μεγέθους, Αρχές φυσικών διεργασιών/διαχωρισμοί, Ροή ρευστών, μετάδοση θερμότητας, Στοιχεία χημικών αντιδραστήρων, Στοιχεία βιοτεχνολογίας, Ισοζύγια μάζας και ενέργειας, Κατεργασία του νερού στη βιομηχανία, Κατεργασία υγρών αποβλήτων, Διατάξεις μεταφοράς υγρών (αντλίες), Απορρόφηση αερίων, Έκπλυση, Εκχύλιση, Εναλλάκτες θερμότητας, βρασμός και συμπύκνωση, Ψυχομετρία, Ξήρανση, Εξάτμιση, Ανάδευση και ανάμιξη, Διαγράμματα φάσεων, Κρυοξήρανση ή λυοφιλίωση, Κρυστάλλωση, Χαρακτηρισμός και ιδιότητες (μικρομερών) στερεών, Ελάττωση μεγέθους στερεών, μηχανικοί διαχωρισμοί, Αρχές κατακάθισης ή καθίζησης, Φυγοκεντρικές διεργασίες κατακάθισης, Αρχές διήθησης, Εισαγωγή στους χημικούς αντιδραστήρες, Στοιχειομετρία αντιδράσεων, Κινητική αντιδράσεων, Ιδανικοί χημικοί αντιδραστήρες, Πολλαπλοί χημικοί αντιδραστήρες, Θερμικά χαρακτηριστικά χημικών αντιδραστήρων, Επίδραση της θερμότητας στο σχεδιασμό χημικών διεργασιών, Πολυφασικοί χημικοί αντιδραστήρες, Καταλυτικοί χημικοί αντιδραστήρες, Καταλυτικές αντιδράσεις, Βιοχημικές διεργασίες, Καταλυτική πυρόλυση βαρέων ασμάτων πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων.

ISBN: 978-960-418-356-2
Κωδικός Ευδόξου:22694251

Έτος έκδοσης: 2013
Σελίδες: 1008
Εκτύπωση:Δίχρωμο
Διαστάσεις:17 x 24
Εξώφυλλο:Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Ζαμπούλης Δ.
Συγγραφέας:Ζουμπούλης Α.
Συγγραφέας:Καραπάντσιος Θ.
Συγγραφέας:Μάτης Κ.