• Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ., Μπιτζιώνης Δημήτριος Β.,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-618-221-034-5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 122079110

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2023

ΣΕΛΙΔΕΣ: 856

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Θεωρία και Εφαρμογές

Συγγραφέας/είς: “Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ.” “Μπιτζιώνης Δημήτριος Β.

€97.43

Ποσότητα:
  • Ηλιακή Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά
  • Αιολική Ενέργεια - Ανεμογεννήτριες
  • Υδροηλεκτρική Ενέργεια - Υδροστρόβιλο
  • Βιομάζα - Βιοενέργεια - Ηλεκτρική Ενέργεια
  • Γεωθερμία - Γεωθερμική Ενέργεια - Ηλεκτρική Ενέργεια

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους όλων των βαθμίδων πάνω σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στους επαγγελματίες μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές. Το βιβλίο παρέχει τα αναγκαία θεωρητικά στοιχεία για τον τρόπο υπολογισμού της απόδοσης των φωτοβολταϊκών, των αιολικών, των υδροδυναμικών, καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επίσης, περιλαμβάνει τα απαραίτητα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιλογή του είδους της εγκατάστασης και του τρόπου τοποθέτησης και σύνδεσης.

Περιέχει: Ηλιακή Ακτινοβολία - Στοιχεία Υπολογισμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - Φωτοβολταϊκοί Συλλέκτες - Ηλεκτρικοί Συσσωρευτές (Μπαταρίες) - Ελεγκτές - Ρυθμιστές Φόρτισης - Εκφόρτισης Συσσωρευτών - Μετατροπείς (Converters) - Κατηγορίες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων - Βάσεις Στήριξης Φωτοβολταϊκών Συλλεκτών - Συστήματα Παρακολούθησης του Ήλιου (Ηλιοστάτες) - Υπολογισμός της Σκίασης που Δέχονται οι Ηλιακοί Συλλέκτες ή Πλαίσια που είναι Τοποθετημένα στη Στέγη Οικίας με Μόνιμο Προσανατολισμό Νότιο - Σκίαση στο Δώμα Οικίας - Σκιασμός και Ηλιασμός Επιφανειών Κτιρίου - Υπολογισμός της Σκίασης για Ετήσια Κλίση μία Ώρα μετά την Ανατολή - Υπολογισμός της Σκίασης για Μηνιαία Κλίση μία Ώρα μετά την Ανατολή και Μέχρι μία Ώρα πριν τη Δύση - Πίνακες για Ασκίαστα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια μία Ώρα μετά την Ανατολή - Υπολογισμός της Σκίασης για Ετήσια Κλίση μία Ώρα πριν και μέχρι μία Ώρα μετά την Ηλιακή Μεσημβρία - Αλλαγή της Θέσης και του Μήκους της Σκιάς μία Ώρα πριν και μέχρι μία Ώρα μετά την Ηλιακή Μεσημβρία - Πίνακες για Ασκίαστα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια μία Ώρα πριν και μέχρι μία ώρα μετά την Ηλιακή Μεσημβρία - Υπολογισμός της Απόστασης Ανάμεσα στις Περιστρεφόμενες Βάσεις των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων - Θέσεις και Διαστάσεις Σκιάς Περιστρεφόμενων Φωτοβολταϊκών Πλαισίων κατά τη Διάρκεια του Έτους - Πίνακες για Ασκίαστα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια σε Περιστρεφόμενες Βάσεις - Εφαρμογές για Ασκίαστους Φωτοβολταϊκούς Συλλέκτες - Aνεμογεννήτριες (Wind Turbines) - Εκτίμηση Αιολικού Δυναμικού - Αιολικά Συστήματα Ανεμογεννήτριων - Εφαρμογές Αιολικών Συστημάτων - Υδροδυναμική Ενέργεια - Υδροδυναμικές Εγκαταστάσεις - Υδροστρόβιλοι - Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί - Βιομάζα - Βιοενέργεια - Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας - Γεωθερμία - Γεωθερμική Ενέργεια - Ηλεκτρική Ενέργεια - Διαδικασίες Αδειοδότησης και Εγκατάστασης Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Πίνακας Συμβόλων - Βιβλιογραφία - Πρώτες Βοήθειες για Ηλεκτροπληξία - Ευρετήριο

ISBN: 978-618-221-034-5
Κωδικός Ευδόξου: 122079110
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2023
Σελίδες: 856
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 21 x 29
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).