• Γεωργιάδης Μιχαήλ

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-618-221-066-6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: Αναμένεται

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2024

ΣΕΛΙΔΕΣ: 416

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συγγραφέας/είς: Γεωργιάδης Μιχαήλ

€35.98

Ποσότητα:

Σκοπός του βιβλίου είναι να καλύψει το αντικείμενο της δυναμικής μοντελοποίησης συστημάτων διεργασιών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Δίνεται αποκλειστικά έμφαση στην ανάπτυξη δυναμικών μοντέλων ενός μεγάλου εύρους συστημάτων διεργασιών, με χρήση μιας συστηματικής μεθοδολογίας.

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, κυρίως Τμημάτων Χημικών Μηχανικών. Μπορεί, επίσης, να αποτελέσει ένα μεθοδολογικό εργαλείο για τους μηχανικούς έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της μοντελοποίησης διεργασιών, με στόχο την ανάπτυξη λεπτομερών και επικυρωμένων, με χρήση πειραματικών δεδομένων, μοντέλων που περιγράφουν τη δυναμική συμπεριφορά ενός συστήματος ή μιας ολοκληρωμένης διεργασίας.

Το κύριο μέρος του βιβλίου περιγράφει με συστηματικό τρόπο την ανάπτυξη δυναμικών μοντέλων ομοιογενών διεργασιών με ή χωρίς χημικές αντιδράσεις, διεργασιών με χημική ισορροπία, συστημάτων με ισορροπία φάσεων, αποστακτικών στηλών, κατανεμημένων και πολυφασικών κατανεμημένων συστημάτων. Έμφαση δίνεται στη συστηματική αντιμετώπιση της ασυνέχειας μοντέλων, καθώς και σε συστήματα διαφορικών και αλγεβρικών εξισώσεων υψηλού δείκτη. Επίσης, αναλύονται τεχνικές δυναμικής βελτιστοποίησης και εκτίμησης παραμέτρων μοντέλων με χρήση πειραματικών ή βιομηχανικών δεδομένων. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων δίνονται ενδεικτικές απεικονίσεις της διατύπωσης εισαγωγής των μοντέλων στο περιβάλλον gPROMS™. Τέλος, παρουσιάζονται λυμένες ασκήσεις/μελέτες περίπτωσης που αφορούν ένα μεγάλο εύρος συστημάτων διεργασιών.

Περιέχει: Εισαγωγή - Ομοιογενή Συστήματα χωρίς Αντιδράσεις - Συστήματα Διαφορικών και Αλγεβρικών Εξισώσεων (DAE) - Ομοιογενή Συστήματα με Χημική Αντίδραση - Συστήματα Διαφορικών και Αλγεβρικών Εξισώσεων Υψηλού Δείκτη - Μοντελοποίηση Συστημάτων με Χημική Ισορροπία - Ομοιογενείς Διεργασίες που Περιλαμβάνουν Ισορροπία Φάσεων - Δυναμική Αποστακτικών Στηλών - Μοντελοποίηση Κατανεμημένων Συστημάτων - Δυναμική Μοντελοποίηση Πολυφασικών Κατανεμημένων Συστημάτων - Βελτιστοποίηση Δυναμικών Διεργασιών - Εκτίμηση Παραμέτρων Μοντέλου - Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης σε Συστήματα Διεργασιών - Προσδιορισμός Μηδενικών Διανυσμάτων ενός Πίνακα - Ευρετήριο

ISBN: 978-618-221-066-6
Κωδικός Ευδόξου: Αναμένεται
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2024
Σελίδες: 416
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).
Συγγραφέας:Γεωργιάδης Μιχαήλ

Ο Μιχάλης Γεωργιάδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο μέθοδοι βελτιστοποίησης βιομηχανικών διεργασιών. Έχει λάβει το Δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το ΑΠΘ (1992), M.Sc. on Advanced Chemical Engineering (2005) και PhD on Process Systems Engineering (1998) από το Imperial College London, UK. Έχει επιβλέψει 12 διδακτορικές διατριβές. Το ερευνητικό έργο του επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης συστημάτων παραγωγής, την δυναμική μοντελοποίηση και προσομοίωση και βελτιστοποίηση διεργασιών, τον προηγμένο έλεγχο διεργασιών και την βελτιστοποίηση αγορών ενέργειας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 120 εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και 130 πρακτικά Διεθνών συνεδρίων. Είναι συν-συγγραφέας και συν-συντάκτης 9 τόμων βιβλίων που έχουν δημοσιευτεί από τους εκδοτικούς οίκους Elsevier, Wiley και Sprieger. Το ερευνητικό του έργο τυγχάνει εκτεταμένης αναγνώρισης από την Διεθνή Κοινότητα με πάνω από 6600 ετεροαναφορές και h-index 46 στο Google Scholar (Ιούλιος 2022). Έχει διακριθεί ως υπότροφος Fulbright, USA (2020), ως Distinguished visiting Professor, Tsinghua University, China (2018-2022) και ως Honorary Senior Research Fellow, Imperial College London, UK (2015-2021).