• Μπερσίμης Σ., Μπάρτζης Γ., Παπαδάκης Γ., Σαχλάς Α.,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-877-2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 94689188

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 672

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ με χρήση των IBM SPSS Statistics, R, Python

Συγγραφέας/είς: “Μπερσίμης Σ.” “Μπάρτζης Γ.” “Παπαδάκης Γ.” “Σαχλάς Α.

€86.58

Ποσότητα:

Κυκλοφορεί η 2η Έκδοση

Περιέχει: Εισαγωγή στη στατιστική και στη στατιστική μηχανική μάθηση, Εισαγωγή στο στατιστικό πακέτο IBM SPSS STATISTICS, Εισαγωγή στη γλώσσα R, Εισαγωγή στη γλώσσα Python, Περιγραφική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, Γραφική απεικόνιση ποσοτικών δεδομένων, Γραφικές μέθοδοι ελέγχου της κανονικότητας, Έλεγχοι κανονικότητας, Στατιστική συμπερασματολογία για ένα δείγμα, Στατιστική συμπερασματολογία για δύο δείγματα, Στατιστική συμπερασματολογία για δυο εξαρτημένα δείγματα, Στατιστική συμπερασματολογία για k ανεξάρτητα δείγματα, Στατιστική συμπερασματολογία για k εξαρτημένα δείγματα, Περιγραφή κατηγορικών μεταβλητών και συμπερασματολογία για ποσοστά, Πίνακες συνάφειας για ποιοτικές μεταβλητές, Διαγνωστικοί έλεγχοι και καμπύλες ROC, Συσχέτιση ποσοτικών μεταβλητών, Εισαγωγή στην γραμμική παλινδρόμηση, Εισαγωγή στην λογιστική παλινδρόμηση, Εισαγωγή στην ανάλυση επιβίωσης, Εισαγωγή στην Ridge Regression, Εισαγωγή στην ανάλυση συνδιακύμανσης, Αξιολόγηση αξιοπιστίας ερωτηματολογίου, Εισαγωγή στην παραγοντική ανάλυση, Εισαγωγή στη διαχωριστική ανάλυση, Εισαγωγή στην ανάλυση σε συστάδες, Εισαγωγή στα νευρωνικά δίκτυα, Εισαγωγή στη μέθοδο Nearest Neighbor, Εισαγωγή στην παλινδρόμηση μερικών ελαχίστων τετραγώνων, Εισαγωγή στα δέντρα αποφάσεων, Μελέτες περίπτωσης, Στατιστικοί πίνακες, Βιβλιογραφία, Ελληνο-αγγλικό λεξικό όρων, Αγγλο-ελληνικό λεξικό όρων

ISBN: 978-960-418-877-2
Κωδικός Ευδόξου: 94689188
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 672
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 21 x 29
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Συνοδευτικά Βιβλιού: ΥΛΙΚΟ WEB

Συγγραφέας:Μπερσίμης Σ.

Ο Σωτήριος Μπερσίμης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συγγράψει περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 8 βιβλία στην ελληνική γλώσσα (Στατιστικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής), ενώ περισσότερες από 120 εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια.

Συγγραφέας:Μπάρτζης Γ.
Συγγραφέας:Παπαδάκης Γ.
Συγγραφέας:Σαχλάς Α.

Ο Αθανάσιος Σαχλάς είναι διδάκτωρ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συγγράψει περισσότερα από 40 επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 5 βιβλία Στατιστικής, ενώ περισσότερες από 100 εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.