• Μπερσίμης Σ., Ρακιτζής Αθανάσιος, Σαχλάς Α.,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-894-9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 94951780

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 784

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Με χρήση του MINITAB και με ενδεικτικές εφαρμογές στο IBM SPSS STATISTICS, στην Python και στην R

Συγγραφέας/είς: “Μπερσίμης Σ.” “Ρακιτζής Αθανάσιος” “Σαχλάς Α.

€68.19

Ποσότητα:
Περιέχει: Εισαγωγή στην Ποιότητα και στον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας - Βασικά Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής - Βασικά Στοιχεία Πιθανοτήτων - Βασικά Στοιχεία Επαγωγικής Στατιστικής - Εισαγωγή στο Στατιστικό Πακέτο Minitab - Τα Βασικά Εργαλεία του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου Shewhart για ένα Συνεχές Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου CUSUM για ένα Συνεχές Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου EWMA για ένα Συνεχές Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Μη Παραμετρικά Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου Shewhart για ένα Συνεχές Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου για περισσότερα από ένα Συνεχή Χαρακτηριστικά Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου Shewhart για ένα Διακριτό Χαρακτηριστικό Ποιότητας που ακολουθεί την διωνυμική κατανομή - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου Shewhart για ένα Διακριτό Χαρακτηριστικό Ποιότητας που ακολουθεί την κατανομή Poisson - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου CUSUM και EWMA για ένα Διακριτό Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου για περισσότερα από ένα Διακριτά Χαρακτηριστικά Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου με χρήση Κανόνων Ροών - Διαγράμματα ελέγχου για διεργασίες υψηλής απόδοσης - Διαγράμματα ελέγχου για διεργασίες με παρουσία αυτοσυσχέτισης - Ικανότητα μιας διεργασίας - Διαγράμματα ελέγχου για διεργασίες με ειδικά χαρακτηριστικά - Στατιστικός Έλεγχος διεργασιών στην υγεία

ISBN: 978-960-418-894-9
Κωδικός Ευδόξου: 94951780
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 784
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Συνοδευτικά Βιβλιού: ΥΛΙΚΟ WEB
Για Διδάσκοντα: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).

 Αρχεία δεδομένων

Συγγραφέας:Μπερσίμης Σ.

Ο Σωτήριος Μπερσίμης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συγγράψει περισσότερα από 60 επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 8 βιβλία στην ελληνική γλώσσα (Στατιστικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής), ενώ περισσότερες από 120 εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια.

Συγγραφέας:Σαχλάς Α.

Ο Αθανάσιος Σαχλάς είναι διδάκτωρ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει συγγράψει περισσότερα από 40 επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 5 βιβλία Στατιστικής, ενώ περισσότερες από 100 εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.