• Μπερσίμης Σ., Ρακιτζής Αθανάσιος, Σαχλάς Α.,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-960-418-894-9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 94951780

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 784

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Με χρήση του MINITAB και με ενδεικτικές εφαρμογές στο IBM SPSS STATISTICS, στην Python και στην R

Συγγραφέας/είς: “Μπερσίμης Σ.” “Ρακιτζής Αθανάσιος” “Σαχλάς Α.

€68.19

Ποσότητα:
Περιέχει: Εισαγωγή στην Ποιότητα και στον Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας - Βασικά Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής - Βασικά Στοιχεία Πιθανοτήτων - Βασικά Στοιχεία Επαγωγικής Στατιστικής - Εισαγωγή στο Στατιστικό Πακέτο Minitab - Τα Βασικά Εργαλεία του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου Shewhart για ένα Συνεχές Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου CUSUM για ένα Συνεχές Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου EWMA για ένα Συνεχές Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Μη Παραμετρικά Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου Shewhart για ένα Συνεχές Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου για περισσότερα από ένα Συνεχή Χαρακτηριστικά Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου Shewhart για ένα Διακριτό Χαρακτηριστικό Ποιότητας που ακολουθεί την διωνυμική κατανομή - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου Shewhart για ένα Διακριτό Χαρακτηριστικό Ποιότητας που ακολουθεί την κατανομή Poisson - Διαγράμματα Ελέγχου Τύπου CUSUM και EWMA για ένα Διακριτό Χαρακτηριστικό Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου για περισσότερα από ένα Διακριτά Χαρακτηριστικά Ποιότητας - Διαγράμματα Ελέγχου με χρήση Κανόνων Ροών - Διαγράμματα ελέγχου για διεργασίες υψηλής απόδοσης - Διαγράμματα ελέγχου για διεργασίες με παρουσία αυτοσυσχέτισης - Ικανότητα μιας διεργασίας - Διαγράμματα ελέγχου για διεργασίες με ειδικά χαρακτηριστικά - Στατιστικός Έλεγχος διεργασιών στην υγεία - Στατιστικός Έλεγχος διεργασιών στην υγεία

ISBN: 978-960-418-894-9
Κωδικός Ευδόξου:94951780
Έκδοση:1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 784
Εκτύπωση:Τετράχρωμο
Διαστάσεις:17 x 24
Εξώφυλλο:Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα:ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).
Συγγραφέας:Μπερσίμης Σ.
Συγγραφέας:Σαχλάς Α.