• Καραθανάσης Στ., Κούγκολος Αθ.,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-618-221-036-9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 122079355

ΕΚΔΟΣΗ: 2η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2023

ΣΕΛΙΔΕΣ: 816

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατηγορίες: , , .

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, 2η Έκδοση

Συγγραφέας/είς: “Καραθανάσης Στ.” “Κούγκολος Αθ.

€96.03

Ποσότητα:

Το σύγγραμμα περιγράφει τη διαδικασία Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων που ακολουθείται στην Ελλάδα. Aυτή η 2η έκδοση έχει εμπλουτιστεί με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (IED) για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης. Απευθύνεται σε έμπειρους Μελετητές Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά κυρίως σε μελλοντικούς μελετητές, φοιτητές των σχετικών τμημάτων των πανεπιστημίων της χώρας μας.

Έχει τη μορφή διδακτικού εγχειριδίου, με ασκήσεις, εργασίες και ερωτήσεις. Συνοπτικά περιέχει:

  • Εκτενή περιγραφή των διεθνών πρακτικών Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας.
  • Παρουσίαση του τρόπου ελέγχου του επιτρεπτού της χωροθέτησης ενός έργου σε μια συγκεκριμένη θέση.
  • Παρουσίαση των μεθοδολογιών προσδιορισμού και εκτίμησης του μεγέθους των πιθανών επιπτώσεων ενός νέου έργου στο περιβάλλον.
  • Περιγραφή των πιθανών επιπτώσεων από αέριες εκπομπές, εκπομπές θορύβου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και από την παραγωγή υγρών και στερεών αποβλήτων.
  • Για κάθε επίπτωση, παρουσίαση πιθανών μέτρων, όρων και περιορισμών για την αποτροπή ή τον μετριασμό τους.
  • Αναλυτική περιγραφή των περιεχομένων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.
  • Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον Περιορισμό των Βιομηχανικών Εκπομπών και την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και τον Έλεγχο της Ρύπανσης.
  • Αναλυτική παρουσίαση της Βασικής Έκθεσης για την προστασία των υπόγειων υδάτων και του εδάφους.
  • Παρουσίαση του τρόπου παρακολούθησης των εκπομπών στον αέρα και το νερό από εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας IED.

Περιέχει: Πρόλογος - Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση στην Ελλάδα - Η Προστασία του Φυσικού και του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος - Χωροθέτηση Έργων και Δραστηριοτήτων - Επιλογή και Οριοθέτηση του Πεδίου Εφαρμογής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Η Υφιστάμενη Κατάσταση του Περιβάλλοντος - Το Περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση - Προσδιορισμός των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Μέθοδοι Εκτίμησης των Επιπτώσεων - Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Πρότυπα Εκπομπών και Ποιότητας του Αέρα - Εκτίμηση των Επιπτώσεων στα Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα - Προστασία Υδάτων και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων - Προσδιορισμός, Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο - Έδαφος - Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Εκτίμηση των Επιπτώσεων από τον Θόρυβο - Υπολογισμός και Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Θορύβου - Εκπομπή Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας - Πρότυπα Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία - Εκτίμηση των Επιπτώσεων από την Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Ραδιοσυχνοτήτων - Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης - Η Βασική Έκθεση - Παρακολούθηση των Εκπομπών στον Αέρα και το Νερό από Εγκαταστάσεις IED - Παρακολούθηση των Εκπομπών στον Αέρα από Εγκαταστάσεις IED - Παρακολούθηση των Εκπομπών στα Ύδατα από Εγκαταστάσεις IED - Συνοπτικός Οδηγός Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - Λεξιλόγιο Αγγλικών Όρων - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

ISBN: 978-618-221-036-9
Κωδικός Ευδόξου: 122079355
Έκδοση: 2η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2023
Σελίδες: 816
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 21 x 29
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).
Συγγραφέας:Καραθανάσης Στ.

Ο Σταύρος Καραθανάσης είναι φυσικός, απόφοιτος του ΑΠΘ. Έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στη Φυσική του Περιβάλλοντος και Διδακτορικό στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Από το 2001 εργάζεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με κύριο αντικείμενο την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων, δηλαδή τον έλεγχο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την εισήγηση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Από τον Μάιο του 2023 είναι Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας. Μέσα από αυτή του την ιδιότητα έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στον προσδιορισμό και την αποτροπή ή τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον από μεγάλο πλήθος διαφορετικών έργων και δραστηριοτήτων.

Συγγραφέας:Κούγκολος Αθ.

Ο Αθανάσιος Κούγκολος είναι χημικός μηχανικός - περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος του ΑΠΘ. Έχει κάνει Master και Διδακτορικό στην Ιαπωνία, με υποτροφία του Ιαπωνικού Υπουργείου Παιδείας. Διετέλεσε Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ), και πρόεδρος του ίδιου τμήματος από τον Φεβρουάριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2012. Επίσης, διετέλεσε αναπληρωτής πρύτανη έρευνας και ανάπτυξης και πρόεδρος της επιτροπής ερευνών του ΠΘ από το 2013 έως το 2014. Από τον Δεκέμβριο του 2014 υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ ως Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο τη Διαχείριση Περιβάλλοντος-Περιβαλλοντική Μηχανική. Σήμερα είναι διευθυντής του εργαστηρίου Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος του τμήματος.