• Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-872-7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 94644173

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2020

ΣΕΛΙΔΕΣ: 512

Κατηγορίες: , .

ΦΑΙΝOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ στο Υπέδαφος και σε Περιβαλλοντικά Συστήματα

Συγγραφέας/είς: Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος

€44.36

Ποσότητα:
Σχετικά με το βιβλίο
Περιέχει: Φαινόμενα μεταφοράς στο υπέδαφος και σε περιβαλλοντικά συστήματα, Βασικές έννοιες, Ροή υπόγειων νερών, Διάχυση, Εφαρμογές διάχυσης, Αλληλεπίδραση ρύπων με προσροφητές, Μοντέλα μεταφοράς μάζας σε πορώδη μέσα, Ακόρεστα πορώδη μέσα, Θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο