• Μάργαρης Aθανάσιος

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-960-418-629-7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102072090

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 904

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

LINUX, Αρχεία και Διεργασίες

Συγγραφέας/είς: Μάργαρης Aθανάσιος

€105.39

Ποσότητα:

Στόχος του παρόντος συγγράμματος, είναι η ενδελεχής παρουσίαση των δύο θεμελιωδών τύπων αντικειμένων που χαρακτηρίζουν το λειτουργικό σύστημα Linux και πιο συγκεκριμένα, των διεργασιών και των συστημάτων αρχείων πού χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. Από αυτά τα δύο αντικείμενα, οι διεργασίες προκύπτουν από την εκτέλεση των εντολών του λειτουργικού και των εφαρμογών των χρηστών, ενώ τα συστήματα αρχείων αποτελούν ειδικές δομές και τρόπους οργάνωσης πληροφορίας που επιτρέπουν τη διαχείριση όλων των αντικειμένων που εμπλέκονται στην αποθήκευση των δεδομένων του χρήστη, όπως είναι τα αρχεία και οι κατάλογοι.

Για την συνοπτική επισκόπηση του υλικού που παρουσιάζεται στο σύγγραμμα, ο αναγνώστης παραπέμπεται στον πίνακα περιεχομένων, από τη μελέτη του οποίου διαπιστώνεται πως όσον αφορά στα συστήματα αρχείων τα ζητήματα που καλύπτονται αφορούν στη χρήση αυτών των αντικειμένων τόσο από την πλευρά του χρήστη, όσο και από την πλευρά του προγραμματιστή, καθώς και την αναλυτική περιγραφή των συστημάτων αρχείων ext2, ext3 και ext4 καθώς και του υποκειμένου εικονικού συστήματος αρχείων, ενώ όσον αφορά στις διεργασίες, παρουσιάζεται η ϐασική ϑεωρία που σχετίζεται με αυτές και ϑίγονται με λεπτομέρεια τόσο το ζήτημα της χρονοδρομολόγησης όσο και τα ζητήματα της επικοινωνίας και του συγχρονισμού μεταξύ των διεργασιών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, πως η κατανόηση του περιεχομένου του εν λόγω συγγράμματος προϋποθέτει την άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού C και της βασικής θεωρίας που σχετίζεται με τους αλγόριθμους και τις δομές δεδομένων, ενώ η εξοικείωση με τη ϐασική ϑεωρία των λειτουργικών συστημάτων, αν και ασφαλώς είναι επιθυμητή, ωστόσο, γενικά δεν απαιτείται, καθώς όπου είναι δυνατόν παρουσιάζονται και αρκετές ϑεωρητικές έννοιες.

Το ϐιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό που υφίσταται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική βιβλιογραφία, διότι αφενός μεν τα υπάρχοντα συγγράμματα αφορούν παλαιότερες εκδόσεις του πυρήνα, η δομή και λειτουργία του οποίου έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια (το βιβλίο καλύπτει την Έκδοση 5.10.8 του πυρήνα που ήταν η τελευταία ευσταθής έκδοση τη στιγμή που ξεκίνησε η συγγραφή του), αφετέρου δε, διότι η περιγραφή στηρίζεται στη λεπτομερέστατη παράθεση και τεκμηρίωση του πηγαίου κώδικα των εμπλεκομένων συστημάτων του πυρήνα, υλικό το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά.


Περιέχει: Εισαγωγή - Τα βασικά Εργαλεία, Αρχεία και Κατάλογοι, Εντολές Διαχείρισης Αρχείων και Καταλόγων, Έλεγχος και Δικαιώματα Πρόσβασης, Συναρτήσεις Διαχείρισης Αρχείων και κΚαταλόγων, Συστήματα Αρχείων - Το Σύστημα EXT2, Τα Συστήματα Αρχείων EXT3 και EXT4, Το Εικονικό Σύστημα Αρχείων, Διεργασίες και Νήματα, Χρονοδρομολόγηση Διεργασιών, Επικοινωνία και Συγχρονισμός Διεργασιών, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο

ISBN: 978-960-418-629-7
Κωδικός Ευδόξου: 102072090
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 904
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 29 x 21
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Μάργαρης Aθανάσιος

Ο Αθανάσιος Ι. Μάργαρης έλαβε το Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ το 1992, τον Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών MSc in Computer Science από το Computer Science Department του Πανεπιστημίου του Sheffield το 1995 και τον Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 2003.