• Μαλατέστας Π.

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-977-9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 112691248

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2022

ΣΕΛΙΔΕΣ: 400

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατηγορίες: , .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συγγραφέας/είς: Μαλατέστας Π.

€35.26

Ποσότητα:

Ως Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) ορίζεται το σύνολο των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού, των μέσων και γενικότερα όλων των υποδομών που απαιτούνται για την ασφαλή, αδιάλειπτη και ποιοτική εξυπηρέτηση των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια ενός συνόλου καταναλωτών διεσπαρμένων γεωγραφικά, σε τοπικό, σε εθνικό ή ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή, ουσιαστική συμβολή ως προς τον περιορισμό της εμφάνισης σφαλμάτων λόγω βλάβης του εξοπλισμού και την αύξηση της αξιοπιστίας καλής λειτουργίας του ΣΗΕ έχουν οι προδιαγραφές που σχετίζονται με την ποιότητα των υλικών, το είδος των μονώσεων, τη συντήρηση του ευρύτερου εξοπλισμού κ.λπ. Καθοριστική επίσης συμβολή στους παραπάνω στόχους έχουν και οι διατάξεις προστασίας που αναπτύσσονται σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του συστήματος.

Οι τεχνικές προστασίας των ΣΗΕ έχουν άμεση σχέση με το μέγεθος, τη διαμόρφωση, τη δομή και την τεχνολογική ανάπτυξη του όλου συστήματος. Η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες μορφές, η επίδρασή τους στην αλλαγή της τοπολογίας του δικτύου, καθώς και η συνεισφορά τους στο μέγεθος και στην κατεύθυνση των σφαλματικών ρευμάτων, απαιτούν τη σχεδίαση πιο σύνθετων και πιο εξελιγμένων συστημάτων προστασίας. Προφανώς, κάθε διαφορετική συνιστώσα του ΣΗΕ (γεννήτριες, ζυγοί, γραμμές μεταφοράς κ.λπ.), ανάλογα με τις λειτουργικές συνθήκες και τα αναμενόμενα πιθανά σφάλματα, απαιτεί διαφορετικά σχήματα προστασίας. Ο ρόλος της προστασίας έγκειται στον περιορισμό των επιπτώσεων λόγω σφάλματος σε κάποιο τμήμα του δικτύου προς το υπόλοιπο υγιές σύστημα, στην ελαχιστοποίηση των διακοπών τροφοδότησης των καταναλωτών, καθώς και στην αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων για το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης του ΣΗΕ, για τους χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και για τις διάφορες συσκευές και διατάξεις που παρεμβάλλονται.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού αλλά και συγγενικών ειδικοτήτων, καθώς επίσης και σε μηχανικούς της πράξης.

Περιέχει: Εισαγωγή - Μετασχηματιστές Μέτρησης - Βασικές Κατηγορίες Η/Ν Προστασίας - Προστασία Γραμμών - Προστασία Γεννητριών - Προστασία Μετασχηματιστών - Προστασία Κινητήρων - Προστασία Ζυγών - Συστήματα Γειώσεων - Ηλεκτρομηχανικοί Hλεκτρονόμοι - Ανάλυση Μεταβατικής Ευστάθειας - Ανάλυση Σφαλμάτων - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

ISBN: 978-960-418-977-9
Κωδικός Ευδόξου: 112691248
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 400
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).
Συγγραφέας:Μαλατέστας Π.

Ο Παντελής Μαλατέστας είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μοντελοποίηση, τη δυναμική ανάλυση και τον έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Διδάσκει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όπως Αυτόματος Έλεγχος, Ηλεκτρική Κίνηση, Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σύγχρονα Ηλεκτρομηχανικά Κινητήρια Συστήματα, Προηγμένες Τεχνικές Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εξυπνα Δίκτυα. Έχει εκδώσει μεταξύ άλλων τα συγγράμματα  Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας, Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ψηφιακός Έλεγχος, Ηλεκτρική Κίνηση, κ.ά.