• Αntoniou Α.

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-960-418-908-3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102071118

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Βελτιωμένη Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2022

ΣΕΛΙΔΕΣ: 840

ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θεόδωρος Λ. Δεληγιάννης

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ, Σήματα, Συστήματα & Φίλτρα, 1η Βελτιωμένη Έκδοση

Συγγραφέας/είς: Αntoniou Α.

€97.95

Ποσότητα:

Με ισχυρή έμφαση στις βασικές αρχές και εφαρμογές, αυτό το εντελώς σύγχρονο βιβλίο παρέχει μια στερεά βάση των εννοιών, μεθόδων και αλγορίθμων της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος. Θέματα κλειδιά όπως η φασματική ανάλυση, τα συστήματα διακριτού χρόνου, η διαδικασία δειγματοληψίας και η σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων καλύπτονται όλα με καλά επεξηγημένη λεπτομέρεια. Γεμάτο παραδείγματα και προβλήματα τα οποία μπορούν να δουλευτούν με MATLAB ή με το λογισμικό DSP του συγγραφέα, D-Filter, η ψηφιακή επεξεργασία σήματος παρέχει μια πλήρως αλληλεπιδραστική προσέγγιση για επιτυχημένη μάθηση της ΨΕΣ. Προσιτή και κατανοητή αυτή η πηγή καλύπτει τα απαραίτητα της ΨΕΣ θεωρίας και πράξης περιλαμβάνοντας: • Τους Μετασχηματισμούς Fourier και z και τις εφαρμογές τους στην φασματική ανάλυση σημάτων. • Τον Διακριτό Mετασχηματισμό Fourier (DFT), αλγορίθμους για τον ταχύ Mετασχηματισμό Fourier (FFT) και τεχνικές παραθύρων • Τη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης (FIR) και απείρου κρουστικής απόκρισης (IIR) χρησιμοποιώντας κλειστού τύπου και επαναληπτικές μεθόδους βελτιστοποίησης • Την λεπτομερή μελέτη ατελειών των Ψηφιακών Φίλτρων


Περιέχει: Σειρές Fourier & Μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός Ζ, Αντίστροφος μετασχηματισμός Z, Φασματική παράσταση σημάτων διακριτού χρόνου, Συστήματα Διακριτού Χρόνου, Ευστάθεια, Συναρτήσεις μεταφοράς, Μετατροπείς A/D και D/A, Διακριτός μετασχηματισμός Fourier, Η τεχνική παραθύρου, Ψηφιακά Φίλτρα, Σχεδίαση αναδρομικών (IIR) και μη αναδρομικών (FIR) φίλτρων, Χρήση συναρτήσεων παραθύρου, Αναλογικά φίλτρα, Τυχαία σήματα, Τυχαίες μεταβλητές, Αποτελέσματα πεπερασμένου μήκος λέξεων στα ψηφιακά φίλτρα, Σχεδίαση αναδρομικών και μη αναδρομικών φίλτρων με χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης, Κυματικά ψηφιακά φίλτρα, Προσαρμοστικά ψηφιακά φίλτρα, Ψηφιακά Φίλτρα δύο διαστάσεων, Μιγαδική ανάλυση, Ελλειπτικές συναρτήσεις, Ορολογία, Ευρετήριο

ISBN: 978-960-418-908-3
Κωδικός Ευδόξου: 102071118
Έκδοση: 1η Βελτιωμένη Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 840
Επιστ. Επιμέλεια: Θεόδωρος Λ. Δεληγιάννης
Μεταφραστής: Κωνσταντίνος Γ. Γιαννακόπουλος, Δημήτριος Α. Μπεσύρης, Γεώργιος Ι. Μπουρδόπουλος, Βασίλειος Πόθος
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 29 x 21
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Αntoniou Α.

Andreas Antoniou received the B.Sc. (Eng. Hons.) and Ph.D. degrees in Electrical Engineering from the University of London in 1963 and 1966, respectively. From 1966 to 1969 he was Senior Scientific Officer at the Post Office Research Department, London, and from 1969 to 1970 he was a member of the Scientific Staff at the R & D Laboratories of Northern Electric Company Ltd., Ottawa, Ontario, Canada. From 1970 to 1983 he served in the Department of Electrical and Computer Engineering, Concordia University, Montreal, Quebec, Canada, as Professor from June 1973 and as Chair from December 1977. He served as founding Chair of the Department of Electrical and Computer Engineering, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada, from July 1, 1983 to June 30, 1990 and as Professor from July 1, 1990 until his retirement on June 30, 2003. He continues in the same department as Professor Emeritus.

His teaching and research interests have been in the areas of electronics, digital system design, circuits and systems, digital filters, and digital signal processing. One of his papers on gyrator circuits was awarded the Ambrose Fleming Premium by the IEE. He is the author of Digital Filters: Analysis, Design, and Applications (McGraw-Hill, 1993) and Digital Signal Processing: Signals, Systems, and Filters (McGraw-Hill, 2005) and the co-author with W.-S. Lu of Two-Dimensional Digital Filters (Marcel Dekker, 1992) and Practical Optimization: Algorithms and Engineering Applications (Springer, 2007).

Dr. Antoniou is a member of the Association of Professional Engineers and Geoscientists of B.C. and Fellow of the IEE and IEEE. He served as Associate Editor of IEEE Transactions on Circuits and Systems from June 1983 to May 1985 and as Editor from June 1985 to May 1987. He also served as Distinguished Lecturer of the IEEE Signal Processing Society for 2003-2004 and as General Chair of the 2004 International Symposium on Circuits and Systems, and is now serving as Distinguished Lecturer of the IEEE Circuits and Systems Society.

He was awarded the CAS Golden Jubilee Medal by the IEEE Circuits and Systems Society in recognition of outstanding achievements in the area of circuits and systems, the B.C. Science Council Chairman’s Award for Career Achievement for 2000, the Doctor Honoris Causa degree by the Metsovio National Technical University of Athens, Greece in 2002, the 2005 IEEE Circuits and Systems Society Technical Achievements Award, the 2008 IEEE Canada Outstanding Engineering Educator Silver Medal, and the 2009 IEEE Circuits and Systems Society Education Award. Recently, he was awarded the Craigdarroch Gold Medal for Career Achievement by the University of Victoria.