• Στυλιανίδης Ευστράτιος, Συλαίου Στέλλα,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-960-418-494-1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 112706902

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2023

ΣΕΛΙΔΕΣ: 168

ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ευστράτιος Στυλιανίδης, Στέλλα Συλαίου

Κατηγορίες: , , .

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συγγραφέας/είς: “Στυλιανίδης Ευστράτιος” “Συλαίου Στέλλα

€18.57

Ποσότητα:

Στον 21ο αιώνα οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και η πολιτισμική πληροφορική καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών προσεγγίσεων και πεδίων εφαρμογής στην τέχνη και τον πολιτισμό. Το παρόν βιβλίο αφορά ζητήματα τεκμηρίωσης και ανάδειξης πολιτισμού με έμφαση στις σύγχρονες προσεγγίσεις που ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες. Μια πλειάδα διακεκριμένων ερευνητών από διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η ψηφιακή μουσειολογία, η πληροφορική, αλλά και από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, αναλύουν σχετικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται ζητήματα που αφορούν την καταγραφή και την οργάνωση περιεχομένου, τα ψηφιακά αποθετήρια και τις πρακτικές ανοικτών δεδομένων, την εκτεταμένη πραγματικότητα (XR – extended reality), την ψηφιακή μουσειακή ατμόσφαιρα, τους εικονικούς ανθρώπους, την αξία της εξιστόρησης, τη δημιουργία προφίλ χρηστών και την αξιολόγηση εικονικών περιβαλλόντων πολιτισμού.

Η πολιτιστική πολιτική, αλλά και η ανάπτυξη του πολιτισμού συνδέονται άρρηκτα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, καθώς οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), όπως φάνηκε και από την πανδημία, αποτελούν πλέον τόσο αναγκαίο εργαλείο λειτουργίας των πολιτιστικών οργανισμών όσο και μέσο πρόσβασης, ανάδειξης και διάχυσης της πολιτιστικής πληροφορίας. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει σύγχρονες προσεγγίσεις, καθώς με τη βοήθεια των ΤΠΕ η πολιτιστική τεκμηρίωση αποτελεί πλέον μια συνεχώς εξελισσόμενη και διαρκή διαδικασία που επιτρέπει την παρακολούθηση μεταβολών, τις διαδικασίες συντήρησης, την ψηφιακή διατήρηση, τη βαθύτερη κατανόηση των πολιτιστικών πόρων, καθώς και τη δημιουργία νοημάτων.

Περιέχει: Εισαγωγή - Τεχνικές Φωτογραμμετρίας και Πληροφοριακών Συστημάτων για την Αποτύπωση, Διατήρηση και Ανάδειξη της Πληροφορίας Αρχαιολογικών Ερευνών - Ψηφιακά Αποθετήρια και Πρακτικές Ανοιχτών Δεδομένων - Επεκτείνοντας τη Χρήση Πολιτισμικών Οντοτήτων σε Όλο το Φάσμα των Ψηφιακών Μέσων - Μεικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων - Μουσειακή Ψηφιακή Ατμόσφαιρα στις Μουσειακές Αίθουσες: Καταγραφή, Προσέγγιση, Μελέτη και Ανάδειξη - Η Αξία της Εξιστόρησης - Δημιουργία Προφίλ Χρηστών για Ψηφιακά Περιβάλλοντα Πολιτισμού - Εικονικοί άνθρωποι (virtual humans) και οι χρήσεις τους στην ανάδειξη τέχνης και πολιτισμού - Ζητήματα Αξιολόγησης σε Εικονικές Εκθέσεις: Εφαρμογές στα πεδία της ανάδειξης πολιτισμού και της διδακτικής της τέχνης - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

Συγγραφική ομάδα: Αγγελική Αντωνίου - Σταύρος Βλίζος - Μανόλης Γουάλλες - Παναγιώτης Δαφιώτης - Γιάννης Δεληγιάννης - Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης - Σαράντος Καπιδάκης - Δημήτρης Κουκόπουλος - Αλέξανδρος Κουλούρης - Αθανάσιος Κουτσουρίδης - Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος - Γεώργιος Παπαϊωάννου - Σοφία Πάσχου - Βασίλης Πουλόπουλος - Ευστράτιος Στυλιανίδης - Στέλλα Συλαίου - Βάια Τζώρη - Χρήστος Φείδας

ISBN: 978-960-418-494-1
Κωδικός Ευδόξου: 112706902
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2023
Σελίδες: 168
Επιστ. Επιμέλεια: Ευστράτιος Στυλιανίδης, Στέλλα Συλαίου
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 29 x 21
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ