• Μοίρα Πολυξένη

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-962-5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 112690452

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2022

ΣΕΛΙΔΕΣ: 488

Κατηγορίες: , .

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Ιστορία, Εξέλιξη, Προοπτικές

Συγγραφέας/είς: Μοίρα Πολυξένη

€44.97

Ποσότητα:

Ο τουρισμός, ιδιαίτερα μεταπολεμικά, αναδύεται ως κοινωνικό φαινόμενο με ιδιαίτερη δυναμική και σημασία για την οικονομική ανάπτυξη των κρατών σε όλον τον κόσμο. Καταγράφεται ένα διαρκές και συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάλυση και μελέτη του νέου αυτού φαινομένου.

Σταδιακά, όσο το φαινόμενο γιγαντώνεται, το ενδιαφέρον αρχίζει να εστιάζεται και σε άλλες πτυχές του και ο τουρισμός να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας  σε διεπιστημονικό επίπεδο (π.χ.  ανθρωπολογία,  κοινωνιολογία,  αρχαιολογία, εγκληματολογία, ψυχολογία, ιστορία, νομική επιστήμη, οικονομική επιστήμη κ.λπ.). Επίσης, διαμορφώνονται ποικίλα προγράμματα εκπαίδευσης στον τουρισμό, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς η τουριστική αγορά απαιτεί την  απασχόληση ειδικά εκπαιδευμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η τεράστια σημασία του τουρισμού για την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά και οι ποικίλες περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτισμικές κ.λπ. επιδράσεις του, καθιστούν αναγκαία την κρατική παρέμβαση και τη διαμόρφωση κατάλληλης τουριστικής πολιτικής.

Το βιβλίο αυτό, ως προϊόν μακρόχρονης διδασκαλίας μαθημάτων τουρισμού σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, φιλοδοξεί να βοηθήσει τον αναγνώστη (φοιτητή, επαγγελματία, ερευνητή κ.ά.) στην κατανόηση του τουριστικού φαινομένου. Ειδικότερα, αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη και στους παράγοντες που συνετέλεσαν στην ανάδυσή του, στις μορφές της τουριστικής δραστηριότητας και στους δρώντες σε αυτή, στις ανάγκες και στα κίνητρα που ικανοποιεί για το άτομο το τουριστικό ταξίδι, στον ρόλο των δρώντων στο τουριστικό κύκλωμα (διεθνείς φορείς και οργανισμοί, κρατικές οντότητες και ιδιώτες), στις ποικίλες επιδράσεις των τουριστών στις χώρες υποδοχής, στα προβλήματα φέρουσας ικανότητας και υπερτουρισμού, στον ρόλο των νέων τεχνολογιών και τελικά στις προοπτικές εξέλιξης του τουρισμού σε μια βιώσιμη δραστηριότητα.

Περιέχει: Συντομογραφίες - Αντί προλόγου - Βιογραφικό - Από τον Περιηγητή στον Τουρίστα - Ο Μαζικός Τουρισμός - Ο Τουρισμός ως Κοινωνικό Φαινόμενο - Ο Τουριστικός Τομέας - Ο Τουρίστας και η Τουριστική Συμπεριφορά - Οι Επιδράσεις του Τουρισμού στον Προορισμό -Η Διαχείριση του Τουρισμού - Από τον Εναλλακτικό στον Αργό Τουρισμό - Οι Διεθνείς Φορείς του Τουρισμού - Οι Εθνικοί Φορείς του Τουρισμού - Τουρισμός και Ψηφιακός Μετασχηματισμός - Ειδικά Θέματα Τουρισμού - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

ISBN: 978-960-418-962-5
Κωδικός Ευδόξου: 112690452
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 488
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Μοίρα Πολυξένη

Η Πολυξένη Μοίρα είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με γνωστικό αντικείμενο την «Κοινωνιολογία του Τουρισμού». Είναι διδάκτωρ του Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήματος Κοινωνιολογίας (1997) με βαθμό «Άριστα». Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην περιφερειακή ανάπτυξη (διετείς σπουδές) από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (1985, «Άριστα»). Είναι επίσης πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (1982, «Άριστα», 10). Καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της υπήρ- ξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Επίσης, ως πρωτεύσασα σε κάθε έτος σπουδών έλαβε πληθώρα βραβείων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου (1994) και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (1999). Υπηρέτησε ως διοικητικό στέλεχος στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (1983-2000) μετά από επιτυχή συμμετοχή σε αντίστοιχο γραπτό διαγωνισμό.

Από το έτος 2000 διδάσκει ανελλιπώς στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 20 πανεπιστημιακών εγχειριδίων και πληθώρας επιστημονικών άρθρων που έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διαρκή συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Κεντρικής και Ν. Αμερικής.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στον θρησκευτικό τουρισμό, στον θαλάσσιο τουρισμό, στον πολιτισμικό-βιομηχανικό τουρισμό κ.λπ.