• Τσακιρίδης Πέτρος

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-978-6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 112692991

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2022

ΣΕΛΙΔΕΣ: 278

Κατηγορίες: , , .

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: Επιφανειακές Κατεργασίες

Συγγραφέας/είς: Τσακιρίδης Πέτρος

€17.80

Ποσότητα:

Η Τεχνολογία των Επιφανειών (Surface Engineering) είναι εκείνο το τμήμα της “Επιστήμης των Υλικών” που ασχολείται με τις επιφανειακές ιδιότητες των στερεών σωμάτων. Έχει εφαρμογές στην μεταλλουργία, τη μηχανική, τη χημεία, τη μηχανολογία και την ηλεκτρονική (ειδικά σε σχέση με την κατασκευή ημιαγωγών-μαγνητικών υλικών). Σκοπός της Επιστήμης της Τεχνολογίας Επιφανειών είναι να καθοδηγήσει μηχανικούς και επιστήμονες στην επιλογή και την εφαρμογή επιφανειακών κατεργασιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων.

Περιέχει: Τεχνολογία Επιφανειών: Εισαγωγικές Έννοιες - Επιφανειακή Τροποποίηση Μέσω Μετασχηματισμών Φάσεων -  Θερμοχημική Τροποποίηση - Τριβή – Φθορά - Επικαλύψεις - Εμβάπτιση εν Θερμώ -  Θερμικός Ψεκασμός - Αναγόμωση - Ηλεκτροαπόθεση - Επικαλύψεις Λεπτών Υμενίων - Φυσική Εναπόθεση Ατμών - Χημική Εναπόθεση Ατμών - Βιβλιογραφία

ISBN: 978-960-418-978-6
Κωδικός Ευδόξου: 112692991
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 278
Εκτύπωση: Μονόχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Τσακιρίδης Πέτρος

O Δρ Πέτρος Τσακιρίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τομέα Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι απόφοιτος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ (1994) και έχει εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ, ενώ έχει και Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό.

Το γνωστικό του αντικείμενο σχετίζεται με τις Κατεργασίες Βιομηχανικών Υλικών και τον Χαρακτηρισμό τους με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κατεργασία και τον χαρακτηρισμό βιομηχανικών κραμάτων, στην μελέτη της αντιδιαβρωτικής συμπεριφοράς τους, στην ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό βιομηχανικών υλικών μέσω αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, στην κατεργασία μεταλλευμάτων και παραπροϊόντων, αλλά και στην διαχείριση και τον έλεγχο περιβάλλοντος με έμφαση στη διαχείριση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων αναλυτικών μεθοδολογιών για τον χαρακτηρισμό υλικών, όπως Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διερχόμενης Δέσμης (TEM), Περίθλαση Οπισοσκεδαζόμενων Ηλεκτρονίων (EBSD), Οπτική Μικροσκοπία (ΟΜ), Περιθλασιμετρία Ακτίνων-Χ (XRD), Διαφορική Θερμική Ανάλυση (TG-DTA), Φασματοσκοπία Υπέρυθρης Ακτινοβολίας (FT-IR) κ.α.

Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 79 ερευνητικές εργασίες  σε Επιστημονικά Περιοδικά και περισσότερες από 70 σε Επιστημονικά Συνέδρια, ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα. Τέλος το σύνολο των ετεροαναφορών του είναι της τάξης των 2300, ενώ παρουσιάζει Η-index ίσο με 24.