• Βουδούρης Κ.

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-957-1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 112690244

ΕΚΔΟΣΗ: 2η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2022

ΣΕΛΙΔΕΣ: 656

Κατηγορίες: , .

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ, 2η Έκδοση

Συγγραφέας/είς: Βουδούρης Κ.

€57.35

Ποσότητα:

Ο παρών τόμος με τίτλο «Εκμετάλλευση και Διαχείριση Υπόγειου Νερού» πραγματεύεται τα υδρομαστευτικά έργα, την τεχνική υδρογεωτρήσεων, τις δοκιμαστικές αντλήσεις, την αξιοποίηση των πηγαίων νερών, το ισοζύγιο υπόγειων νερών, τα αποθέματα, τους παράκτιους υδροφορείς, τον τεχνητό εμπλουτισμό και τη διαχείριση του υπόγειου νερού, καθώς και τις μεθόδους έρευνας και αναζήτησης υπόγειων υδροφορέων.

Αποτελείται από τρία μέρη, εκ των οποίων το 1ο πραγματεύεται τα υδρομαστευτικά έργα και την τεχνική υδρογεωτρήσεων, το 2ο τις δοκιμαστικές αντλήσεις και το 3ο θέματα διαχείρισης υπόγειου νερού. Συνολικά αποτελείται από 21 κεφάλαια, καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει τη βασική θεωρία, παραδείγματα-εφαρμογές, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Περιέχει: Βασικές Έννοιες Υπόγειας Υδρολογίας, Εκμετάλλευση του Υπόγειου Νερού, Υδρομαστευτικά Έργα, Τεχνική Υδρογεωτρήσεων, Ορισμοί και Βασικές Έννοιες Υπόγειας Υδρολογίας, Οριζόντια Υδρομαστευτικά Έργα και Πηγάδια, Τεχνικές Διάτρησης Υδρογεωτρήσεων, Συμπλήρωση Υδρογεωτρήσεων, Διαγραφίες ή Καταγραφές, Δοκιμαστικές Αντλήσεις, Μόνιμη Ροή - Πρότυπο Dupuit, Μη Μόνιμη Ροή - Πρότυπο Theis - Επίλυση Jacob, Άλλες Μέθοδοι Επεξεργασίας Αντλητικών Δεδομένων, Χαρακτηριστικά Στοιχεία Αντλούμενης Γεώτρησης, Χρήσεις Υπόγειου Νερού - Εκτίμηση Υδατικών Αναγκών, Φυσικός Εμπλουτισμός - Ισοζύγιο Υπόγειων Νερών - Αποθέματα Υπόγειου Νερού,  Τεχνητός Εμπλουτισμός Υπόγειων Υδροφορέων , Υπόγειοι Υδροφορείς Στην Ελλάδα, Παράκτιοι Υδροφορίες και Θαλάσσια Διείσδυση, Αξιοποίηση Πηγαίων και Επιφανειακών Νερών, Διαχείριση των Υπόγειων Υδροφορέων, Έρευνα, Αναζήτηση και Εντοπισμός Υπόγειων Υδροφορέων, Μαθηματικά Μοντέλα και Τεχνικές Διαχείρισης των Υπόγειων, Ασκήσεις, Γενική Βιβλιογραφία

ISBN: 978-960-418-957-1
Κωδικός Ευδόξου: 112690244
Έκδοση: 2η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 656
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Βουδούρης Κ.

Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ. Διδάσκει Υδρογεωλογία, Εκμετάλλευση & Διαχείριση Υπόγειου Νερού, Γεωθερμία, Τεχνική Γεωτρήσεων και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία και Γεωστατιστική.

Είναι μέλος σε επιστημονικές Εταιρείες και Σωματεία, όπως: Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Διεθνής Ένωση Υδρογεωλόγων, Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, European Water Resources Association. Την περίοδο 2016-2021 διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας. Συμμετέχει στο ΔΣ του Κέντρου για την Ολοκληρωμένη και Διεπιστημονική Διαχείριση Υδατικών Πόρων του ΑΠΘ (UNESCO Water Centre Category II).

Έχει μετάσχει σε 40 ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε 70 Συνέδρια ή Ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με περισσότερες από 1400 αναφορές με δείκτη απήχησης h-index=25.