• Ρουκανάς Σπυρίδων

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-586-3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102072105

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 650

ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρουκανάς Σπυρίδων

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ: Αναζητώντας και Διαπιστώνοντας

Συγγραφέας/είς: Ρουκανάς Σπυρίδων

Υπο Έκδοση

Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Οικονομικής Θεωρίας Γεώργιο Θ. Χατζηκωνσταντίνου - Συλλογικό Έργο
Επιστημονική Επιμέλεια: Καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας, Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης - Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Α. Ρουκανάς, Συντονιστής της Έκδοσης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος - Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαζάκης, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

ISBN: 978-960-418-586-3
Κωδικός Ευδόξου:102072105
Έκδοση:1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 650
Επιστ. Επιμέλεια:Ρουκανάς Σπυρίδων
Εκτύπωση:Μονόχρωμο
Διαστάσεις:17 x 24
Εξώφυλλο:Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Ρουκανάς Σπυρίδων
Ο Σπυρίδων Ρουκανάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο γνωστικό αντικείμενο της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Eίναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2003). Πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία (Master of Arts in International Political Economy) στο University of Leeds της Μεγάλης Βρετανίας (2004). Είναι διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2008). Διδάσκει ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών [ΔΕΟ] Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Ενότητα [ΔΕΟ41] Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου το μάθημα «Οικονομικά για την Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα» με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και έχει διδάξει στα ακόλουθα Μεταπτυχιακά Προγράμματα: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές», «ENERGY: Strategy, Law & Economics», «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία», «BRICS: Οικονομία - Κοινωνία - Εξωτερική Πολιτική» και «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα», Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» και «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η μελέτη της ∆ιεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας και της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και στις αναδυόμενες οικονοµίες, καθώς και οι σχέσεις τους µε την ΕΕ. Παράλληλα, μελετά τις επιδράσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Επίσης, εξετάζει τη διαμόρφωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος υπό το πρίσμα των αναδυόμενων οικονομιών στην παγκόσμια οικονομία.