• Νούλας Αθανάσιος

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-913-7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102071556

ΕΚΔΟΣΗ: 2η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2022

ΣΕΛΙΔΕΣ: 536

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, 2η Έκδοση

Συγγραφέας/είς: Νούλας Αθανάσιος

€46.66

Ποσότητα:

Η γνώση της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί τη βάση για μια σωστή επενδυτική και χρηματοδοτική πολιτική εκ μέρους των επιχειρήσεων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της κατανομής οικονομικών πόρων σε εναλλακτικές χρήσεις υπό συνθήκες κινδύνου. Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται κατά πολύ από την ικανότητα του οικονομικού διευθυντή (financial manager) και του επιτελείου του να διαχειρίζονται τα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Η γνώση της χρηματοοικονομικής μας επιτρέπει να εξετάσουμε και να αναλύσουμε την οικονομική πορεία μιας επιχείρησης, να πάρουμε τις σωστές επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα του ανταγωνισμού και της προσφοράς στην οικονομία. Ο σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να παρέχει στους αναγνώστες τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία εκείνα που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις και τον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη δημιουργία αξίας.


Περιέχει: Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική - Εισαγωγή στο χρηματοπιστωτικό σύστημα - Βασικές οικονομικές καταστάσεις - Ανάλυση ρευστότητας κερδοφορίας και κινδύνου - Η χρονική αξία του χρήματος - Αποτίμηση και διακρίσεις ομολόγων - Αποτίμηση μετοχών - Προϋπολογισμός επενδύσεων και ταμειακές ροές - Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου - Το κόστος κεφαλαίου και η μέτρηση του - Αξιολόγηση επενδύσεων υπό συνθήκες κινδύνου - Μόχλευση και κερδοφορία - Ανάλυση νεκρού σημείου - Αποφάσεις κεφαλαιακής δομής - Μερισματική πολιτική - Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός - Κεφάλαιο κίνησης και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση - Διοίκηση χρηματικών διαθέσιμων - Διοίκηση εισπρακτέων λογαριασμών και αποθεμάτων - Πίνακες προεξόφλησης και ανατοκισμού - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

ISBN: 978-960-418-913-7
Κωδικός Ευδόξου: 102071556
Έκδοση: 2η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 536
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).
Συγγραφέας:Νούλας Αθανάσιος

O Αθανάσιος Γ. Νούλας (Ph.D., University of Connecticut, U.S.A) είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστήμια των Η.Π.Α. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σήμερα διδάσκει τα μαθήματα Χρήμα και Τράπεζες, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Διεθνής Χρηματοδότηση και Αγορές, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τραπεζική Διοικητική, Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος, Ανάλυση Επενδύσεων και Χαρτοφυλακίου.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τον τομέα της χρηματοοικονομικής και της τραπεζικής και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως τα: Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Services Research, Applied Financial Economics, Applied Economics, International Review of Economics and Finance.

Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.