• Πομώνης Φίλιππος, Πετράκη Δ.,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-618-221-010-9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 122074576

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Βελτιωμένη Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2023

ΣΕΛΙΔΕΣ: 384

Κατηγορίες: , .

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 1η Βελτιωμένη Έκδοση

Συγγραφέας/είς: “Πομώνης Φίλιππος” “Πετράκη Δ.

€34.54

Ποσότητα:

Η Χημική Τεχνολογία διαιρείται παραδοσιακά, και κατά έναν συμβατικό ίσως τρόπο, σε Ανόργανη και Οργανική. Στην πρώτη αντιμετωπίζονται συστηματικά οι βιομηχανίες ανόργανων βιομηχανικών προϊόντων όπως της αμμωνίας, του νιτρικού οξέος, του θεϊκού οξέος, των ανόργανων λιπασμάτων, των πυριτικών υλικών (ύαλων, τσιμέντων κ.λπ.), των βιομηχανικών αερίων (άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο κ.λπ.) και συναφή θέματα. Στη δεύτερη εξετάζονται οι βιομηχανίες που έχουν ως βάση ανθρακούχες ενώσεις, όπως υδρογονάνθρακες, το ξύλο, καθώς και τον ίδιο τον άνθρακα, τα οργανικά χρώματα και άλλα σχετικά πεδία. Από τις Οργανικές Χημικές Βιομηχανίες το μεγαλύτερο οικονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτές των υδρογονανθράκων και του άνθρακα. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα υλικά καταναλώνεται, μετά τις κατάλληλες επεξεργασίες, ως καύσιμο. Ένα μικρότερο ποσοστό καταναλώνεται για την παραγωγή πετροχημικών που στη συνέχεια μετατρέπονται σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης (πλαστικά, νήματα, φάρμακα, χρώματα κ.λπ.).

Στόχος του παρόντος έργου είναι να περιγράψει τις αντιπροσωπευτικότερες διεργασίες και το πώς αυτές βασίζονται και προκύπτουν από τη γνώση βασικών αρχών της Χημείας, κυρίως Οργανικής και Φυσικοχημείας, καθώς και της Χημικής Τεχνολογίας, και κυρίως των Φυσικών και Χημικών Διεργασιών αυτής.

Περιέχει: Εισαγωγή - Διεργασίες Μετατροπής Ορυκτών Ανθράκων - Διεργασίες Παραγωγής Υγρών Καυσίμων από Αργό Πετρέλαιο - Πρώτες Ύλες, Διεργασίες και Προϊόντα της Βιομηχανικής Οργανικής και Πετροχημικής Σύνθεσης - Οξείδωση - Υδρογόνωση και Αφυδρογόνωση - Οργανικές Συνθέσεις Βασιζόμενες στο Μονοξείδιο του Άνθρακα - Σούλφωση, Σουλφόνωση και Νίτρωση - Αλογόνωση - Αλκυλίωση - Εφυδάτωση, Αφυδάτωση και Εστεροποίηση - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

ISBN: 978-618-221-010-9
Κωδικός Ευδόξου: 122074576
Έκδοση: 1η Βελτιωμένη Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2023
Σελίδες: 384
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Πομώνης Φίλιππος
Συγγραφέας:Πετράκη Δ.