• Κώστογλου Β., Αντωνίου Ε.,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-565-8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102071048

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 504

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, Θεωρία – Εφαρμογές – Χρήση του SPSS

Συγγραφέας/είς: “Κώστογλου Β.” “Αντωνίου Ε.

€43.80

Ποσότητα:
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες τμημάτων Μηχανικών, Πληροφορικής, Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών, Βιολογίας, Επιστημών Υγείας και γενικότερα προγραμμάτων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών που απαιτούν την κατανόηση και χρήση βασικών μεθοδολογιών και εργαλείων των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Σε αυτή την κατεύθυνση το σύγγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εγχειρίδιο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα ανάλογου περιεχομένου, καθώς για την κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται δεν απαιτείται καμιά προηγούμενη γνώση θεωρίας πιθανοτήτων ή στατιστικών μεθόδων. Στοχεύοντας σε ένα τέτοιο αναγνωστικό κοινό, ευελπιστούμε ότι το βιβλίο αυτό θα λειτουργήσει ως εργαλείο και πηγή αναφοράς για φοιτητές, εκπαιδευτικούς και ερευνητές των οποίων τα αντικείμενα εμπλέκουν Θεωρία Πιθανοτήτων ή και Στατιστική. Ως προς το περιεχόμενά του, τα αντικείμενα της Θεωρίας Πιθανοτήτων που παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος του συγγράμματος περιλαμβάνουν:
  • Βασικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων
  • Μεθοδολογίες Συνδυαστικής και Διακριτή Πιθανότητα
  • Δεσμευμένη Πιθανότητα και Ανεξαρτησία
  • Γνωστές κατανομές διακριτών και συνεχών τυχαίων μεταβλητών
  • Εισαγωγικά στοιχεία της θεωρίας πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
Το δεύτερο μέρος του συγγράμματος καλύπτει βασικές μεθόδους και τεχνικές της Στατιστικής.  Συγκεκριμένα, τα αντικείμενα που παρουσιάζονται είναι:
  • Περιγραφική Στατιστική
  • Εκτιμητική και διαστήματα εμπιστοσύνης
  • Στατιστικοί Έλεγχοι
  • Ανάλυση διασποράς
  • Γραμμική Παλινδρόμηση
Στα κεφάλαια της στατιστικής οι λύσεις των περισσότερων παραδειγμάτων που συνοδεύουν τη θεωρία δίνονται τόσο σε αναλυτική μορφή όσο και στη μορφή διαδικασίας επίλυσης με τη βοήθεια του πακέτου στατιστικής επεξεργασίας SPSS. Ειδικότερα, στο τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους χρησιμοποιείται ένα πραγματικό σετ δεδομένων και παρουσιάζεται λεπτομερώς τόσο περιγραφικά όσο και οπτικά η χρήση των κυριότερων εντολών και διαδικασιών εξαγωγής αποτελεσμάτων και σχετικών συμπερασμάτων. Η ύλη του βιβλίου συμπληρώνεται με αναλυτικούς πίνακες των κυριότερων στατιστικών κατανομών, καθώς και τις λύσεις όλων των άλυτων ασκήσεων.
Περιέχει: Μέρος Ι - Θεωρία Πιθανοτήτων, Εισαγωγικές έννοιες, Διακριτή πιθανότητα και συνδυαστική, Δεσμευμένη Πιθανότητα - Ανεξαρτησία, Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές, Συνεχείς Τυχαίες Μεταβλητές, Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές, Μέρος ΙΙ - Στατιστική, Περιγραφική Στατιστική, Εκτιμητική και Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Έλεγχοι Υποθέσεων, Ανάλυση Διασποράς, Γραμμική Παλινδρόμηση, Εφαρμογή με χρήση του SPSS, Στατιστικοί πίνακες, Λύσεις Ασκήσεων, Βιβλιογραφία

ISBN: 978-960-418-565-8
Κωδικός Ευδόξου: 102071048
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 504
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Κώστογλου Β.
Συγγραφέας:Αντωνίου Ε.