• Μαδεμλής Χ.

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-618-221-076-5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 133025283

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Βελτιωμένη Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2024

ΣΕΛΙΔΕΣ: 568

Κατηγορίες: , .

ΣΕΡΒΟΚΙΝΗΤΗΡIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, 1η Βελτιωμένη Έκδοση

Συγγραφέας/είς: Μαδεμλής Χ.

€49.51

Ποσότητα:

Επαγωγικοί Κινητήρες και Σύγχρονοι Κινητήρες Μόνιμου Μαγνήτη

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να καλύψει όλο το φάσμα των σερβοκινητήριων συστημάτων με στόχο ο αναγνώστης αφενός μεν να κατανοήσει την αρχή λειτουργίας των τεχνικών ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα σερβοκινητήρια συστήματα και αφετέρου να αποκτήσει την ικανότητα να χειρίζεται αλλά και να σχεδιάζει ένα τέτοιο σύστημα. Γι’ αυτόν το λόγο αρχικά παρουσιάζονται όλοι οι περισσότερο γνωστοί τύποι ηλεκτροκινητήρων που χρησιμοποιούνται σε σερβοκινητήρια συστήματα και στη συνέχεια αναλύεται η θεωρία του διανυσματικού ελέγχου. Μάλιστα, το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνική του διανυσματικού ελέγχου που κατ’ εξοχήν εφαρμόζεται στα σερβοκινητήρια συστήματα, αλλά για λόγους πληρότητας παρουσιάζονται και οι τεχνικές ελέγχου άλλων συστημάτων (βαθμωτός έλεγχος, έλεγχος του brushless dc κινητήρα, άμεσος έλεγχος ροπής επαγωγικού κινητήρα). Τέλος, δίνονται παραδείγματα εφαρμογής του διανυσματικού ελέγχου στον επαγωγικό κινητήρα και στο σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη επιφανειακής και εσωτερικής θέσης μαγνητών στο δρομέα, όπου εξετάζονται διάφορες μεταβατικές καταστάσεις και παρουσιάζονται διαγράμματα προσομοίωσης της απόκρισης του κινητήριου συστήματος.

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού ξεκίνησε από το γεγονός ότι στη σύγχρονη βιομηχανική εποχή, η γνώση της λειτουργίας των σερβοκινητήρων είναι απαραίτητη για κάθε μηχανικό. Έτσι, το βιβλίο αυτό στοχεύει να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες στο αντικείμενο αυτό αλλά και να λειτουργήσει ως βιβλίο αναφοράς για ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου.

Περιέχει: Πρόλογος - Γενικά Χαρακτηριστικά των Ηλεκτρικών Μηχανών–Συγκρίσεις και Συμπεράσματα - Βασικές Αρχές Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας - Μόνιμοι Μαγνήτες - Είδη Ηλεκτρικών Μηχανών Μόνιμου Μαγνήτη και Μαγνητικής Αντίστασης - Θεωρία του Διανυσματικού Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών - Δυναμικά Μοντέλα Ηλεκτρικών Μηχανών Εναλλασσόμενου Ρεύματος - Αντιστροφέας Ισχύος - Διανυσματικός Έλεγχος Επαγωγικών Κινητήρων - Άμεσος Έλεγχος Ροπής Επαγωγικών Κινητήρων - Σύγχρονος Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη Τετραγωνικού Παλμού (Brushless DC Motor) - Ημιτονοειδής Σύγχρονος Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη–Κυλινδρικών Πόλων (Non-salient Type Brushless AC Motor) - Ημιτονοειδής Σύγχρονος Κινητήρας Μόνιμου Μαγνήτη–Έκτυπου Τύπου Διέγερση (Salient Type Brushless AC Motor) - Μετρητές Ταχύτητας και Θέσης του Δρομέα Στρεφόμενων Ηλεκτρικών Μηχανών - Αναλογική – Ολοκληρωτική Βαθμίδα (ΡΙ) - Γενικές Αρχές Βέλτιστου Σχεδιασμού και Ρύθμισης Παραμέτρων Σερβοκινητήριων Συστημάτων - Ευρετήριο Όρων

ISBN: 978-618-221-076-5
Κωδικός Ευδόξου: 133025283
Έκδοση: 1η Βελτιωμένη Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2024
Σελίδες: 568
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Μαδεμλής Χ.