• Βουδούρης Κ.

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-902-1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102070929

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Βελτιωμένη Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 440

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατηγορίες: , .

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ: Υπόγεια Νερά, 1η Βελτιωμένη Έκδοση

Συγγραφέας/είς: Βουδούρης Κ.

€37.58

Ποσότητα:

Το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται σε γεωλόγους, πολιτικούς μηχανικούς, γεωπόνους και περιβαλλοντολόγους που ασχολούνται με θέματα υπόγειου νερού και διαχείρισης υδατικών πόρων γενικότερα.

Το βιβλίο αποτελείται από 3 μέρη: Το 1ο πραγματεύεται θέματα επιφανειακής Υδρολογίας, κύκλου νερού-υδρολογικού ισοζυγίου, καθώς και την ανάλυση των λεκανών απορροής, το 2ο εξετάζει τα είδη και τις ιδιότητες των υπόγειων υδροφορέων, την κίνηση του υπόγειου νερού και τα δίκτυα ροής και το 3ο μέρος μελετά τη σχέση γεωλογικών σχηματισμών με την υπόγεια υδροφορία, τις πηγές και το καρστ, καθώς και την προσομοίωση των υπόγειων υδροφορέων.

Συνολικά αποτελείται από 14 Κεφάλαια, καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει τη βασική θεωρία, παραδείγματα-εφαρμογές, ερωτήσεις και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία. Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται χρήσιμες έννοιες στατιστικής, απαραίτητες για την επεξεργασία και ανάλυση υδρολογικών και υδρογεωλογικών μετρήσεων. Στο 8ο Κεφάλαιο περιγράφονται οι μηχανικές ιδιότητες του νερού, καθώς και βασικές έννοιες υδροστατικής και υδροδυναμικής. Στο τέλος του 10ου Κεφαλαίου υπάρχει ένα ιστορικό σημείωμα αφιερωμένο στον Darcy, τον μηχανικό που ανακάλυψε τον νόμο της κίνησης του υπόγειου νερού. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται η γενική βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και διευθύνσεις δικτυακών τόπων (websites). Επιπλέον, στο Παράρτημα υπάρχει μια σειρά φροντιστηριακών ασκήσεων, κατάλληλων για την εξάσκηση των φοιτητών (στην αίθουσα διδασκαλίας ή στο σπίτι), οι οποίες διδάσκονται ήδη στο τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Υδρογεωλογία υπαίθρου και σε πρακτικά προβλήματα, φιλοδοξώντας να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη. Στόχος είναι το βιβλίο να μην χρησιμοποιείται από τους φοιτητές μόνο κατά την περίοδο των εξετάσεων, αλλά να αποτελεί έναν οδηγό και στη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία.


Περιέχει: Μέρος 1o: Κύκλος Νερού – Λεκάνη Απορροής - Επιφανειακή Υδρολογία – Υδρολογικό Ισοζύγιο | Χρήσιμες Στατιστικές Έννοιες στην Υδρολογία | Κύκλος του Νερού – Λεκάνη Απορροής | Ατμοσφαιρικά Κατακρημνίσματα | Εξατμισοδιαπνοή | Κατείσδυση | Επιφανειακή Απορροή |  Υδρολογικό Ισοζύγιο | Μέρος 2o: Υπόγειοι Υδροφορείς – Κίνηση του Υπόγειου Νερού - Πιεζομετρία – Δίκτυα Ροής | Βασικές Έννοιες Μηχανικής του Νερού | Υπόγειοι Υδροφορείς | Κίνηση του Υπόγειου Νερού – Νόμος του Darcy | Πιεζομετρία – Δίκτυα Ροής | Μέρος 3o – Γεωλογικοί Σχηματισμοί - Και Υπόγειοι Υδροφορείς – Υδρογεωλογία του Καρστ – Πηγές Προσομοίωση Υπόγειων Ροών | Γεωλογικοί Σχηματισμοί και Υπόγειοι Υδροφορείς  - Υδρογεωλογία του Καρστ | Πηγές | Προσομοίωση Υπόγειων Ροών | Παράρτημα | Φροντιστηριακές Ασκήσεις | Γενική Βιβλιογραφία | Ευρετήριο

ISBN: 978-960-418-902-1
Κωδικός Ευδόξου: 102070929
Έκδοση: 1η Βελτιωμένη Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 440
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα: ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).
Συγγραφέας:Βουδούρης Κ.

Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ. Διδάσκει Υδρογεωλογία, Εκμετάλλευση & Διαχείριση Υπόγειου Νερού, Γεωθερμία, Τεχνική Γεωτρήσεων και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία και Γεωστατιστική.

Είναι μέλος σε επιστημονικές Εταιρείες και Σωματεία, όπως: Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Διεθνής Ένωση Υδρογεωλόγων, Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, European Water Resources Association. Την περίοδο 2016-2021 διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας. Συμμετέχει στο ΔΣ του Κέντρου για την Ολοκληρωμένη και Διεπιστημονική Διαχείριση Υδατικών Πόρων του ΑΠΘ (UNESCO Water Centre Category II).

Έχει μετάσχει σε 40 ερευνητικά προγράμματα, καθώς και σε 70 Συνέδρια ή Ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 250 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με περισσότερες από 1400 αναφορές με δείκτη απήχησης h-index=25.