• Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ.

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-960-418-541-2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 50656004

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2021

ΣΕΛΙΔΕΣ: 912

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συγγραφέας/είς: Μπιτζιώνης Βασίλειος Δ.

€104.20

Ποσότητα:
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στους μελετητές μηχανικούς και τους κατασκευαστές συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού κτιρίων. Περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τον υπολογισμό, τη σχεδίαση και τον τρόπο κατασκευής των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.). Στα επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για τις συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού των χώρων σε νέα, παλαιά ή σε ριζικά ανακαινισμένα κτίρια. Επίσης, αναλύεται με λεπτομέρεια η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και της ενεργειακής τους αναβάθμισης. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές με τα απαιτούμενα στοιχεία για τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και κλιματισμού στους επιμέρους χώρους των κτιρίων που συνοδεύονται από αναλυτικούς υπολογισμούς και σχέδια λεπτομερειών, για τη μελέτη, την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας των παραπάνω συστημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός σχημάτων, εικόνων και συνδεσμολογιών των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και κλιματισμού κτιρίων
Περιέχει: Βασικές έννοιες, Μετάδοση θερμότητας, Βασικές αρχές θερμομόνωσης και ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, Υπολογισμός θερμικών απωλειών χώρων, Εγκαταστάσεις θέρμανσης σε κτίρια, Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού - Λέβητες, Καυστήρες λεβήτων, Αντλίες - Κυκλοφορητές, Διατάξεις ασφαλείας, ελέγχου και αυτοματισμού, Θερμαντήρες νερού χρήσης (Boilers), Απαγωγή καυσαερίων λέβητα Υπολογισμός καπνοδόχου, Δίκτυα διανομής κεντρικών θερμάνσεων Υπολογισμός διατομής και πτώσης πίεσης, Θερμαντικά σώματα, Υπολογισμός θέρμανσης σε κτίρια κατοικιών με εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), Βασικά στοιχεία κλιματισμού Υπολογισμός φορτίων ψύξης, Βασικά στοιχεία ενός συστήματος κλιματισμού, Δίκτυο διανομής αέρα εγκατάστασης αερισμού ή κλιματισμού (αεραγωγοί και στόμια), Υπολογισμός δικτύου διανομής αέρα εγκατάστασης αερισμού ή κλιματισμού, Μονάδες παραγωγής ψυχρού νερού (ψύκτες) - Πύργοι ψύξης, Αντλίες θερμότητας, Δίκτυα σωληνώσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού - Υπολογισμός δικτύων, Υπολογισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

ISBN: 978-960-418-541-2
Κωδικός Ευδόξου:50656004
Έκδοση:1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2021
Σελίδες: 912
Εκτύπωση:Τετράχρωμο
Διαστάσεις:21 x 29
Εξώφυλλο:Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ