• Δημητρόπουλος Παναγιώτης

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-960-418-810-9

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 86054191

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2019

ΣΕΛΙΔΕΣ: 552

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Συγγραφέας/είς: Δημητρόπουλος Παναγιώτης

€63.67

Ποσότητα:

Περιέχει: Τμήμα 1οΤο πλαίσιο της λογιστικής, κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη λογιστική, κεφάλαιο 2: Διεθνής λογιστική και πρότυπα, κεφάλαιο 3: Νομοθετικό πλαίσιο της λογιστικής στην Ελλάδα, κεφάλαιο 4: Ποιότητα λογιστικών πληροφοριών, κεφάλαιο 5: Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, Τμήμα 2ο – Χρηματοοικονομική λογιστική, κεφάλαιο 6: Καταγραφή συναλλαγών: πλαίσιο και εφαρμογές, κεφάλαιο 7: Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κεφάλαιο 8: Ο ισολογισμός, κεφάλαιο 9: Η κατάσταση ταμειακών ροών και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις , κεφάλαιο 10: Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, κεφάλαιο 11: Λογιστική πάγιων και κυκλοφοριακών  περιουσιακών στοιχείων, κεφάλαιο 12: Λογιστική υποχρεώσεων και ίδιων κεφαλαίων, Τμήμα 3ο – Διοικητική λογιστική, κεφάλαιο 13: Εισαγωγή στη διοικητική  λογιστική, κεφάλαιο 14: Κοστολόγηση: αρχές, μέθοδοι και σύγχρονες τάσεις, κεφάλαιο 15: Προϋπολογισμοί και ανάλυση αποκλίσεων, κεφάλαιο 16: Σχέσεις κόστους - όγκου - κερδών και βραχυχρόνια λήψη αποφάσεων, κεφάλαιο 17: Διοίκηση αποδοτικότητας : μέθοδοι, στρατηγικές και νέες εξελίξεις, κεφάλαιο 18: Ανάλυση και δημοσιοποίηση αποδοτικότητας

ISBN: 978-960-418-810-9
Κωδικός Ευδόξου:86054191
Έκδοση:1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2019
Σελίδες: 552
Εκτύπωση:Τετράχρωμο
Διαστάσεις:21 x 29
Εξώφυλλο:Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα:ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).