• Salvatore Dominick

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

ISBN: 978-960-418-945-8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 102071925

ΕΚΔΟΣΗ: 13η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2022

ΣΕΛΙΔΕΣ: 656

ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αναστασία Ψειρίδου, Θεόδωρος Λιανός

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ, ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 13η Έκδοση

Συγγραφέας/είς: Salvatore Dominick

€76.02

Ποσότητα:

Αυτή είναι η 13η έκδοση ενός βιβλίου που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στην αγορά, έχοντας υιοθετηθεί από περισσότερα από 700 κολέγια και πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, και άλλες αγγλόφωνες χώρες. Όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν τις προηγούμενες εκδόσεις αυτού του βιβλίου να είναι ένα από τα κορυφαία βιβλία της Διεθνούς Οικονομικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλον τον κόσμο έχουν διατηρηθεί στην παρούσα 13η έκδοση. Ωστόσο, το περιεχόμενο έχει επικαιροποιηθεί και επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει πολλά νέα σημαντικά θέματα και σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις.

Ο κύριος στόχος της παρούσας 13ης έκδοσης είναι να παρουσιάσει μια συνολική, επικαιροποιημένη, και σαφή παράθεση της θεωρίας και των αρχών της Διεθνούς Οικονομικής που είναι απαραίτητες για την κατανόηση, την αξιολόγηση, και τη διατύπωση λύσεων για τα σημαντικά διεθνή οικονομικά προβλήματα και ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα και τα οποία είναι πιθανό να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.

Το βιβλίο παρουσιάζει όλες τις αρχές και τις θεωρίες που είναι απαραίτητες για μια εις βάθος κατανόηση της Διεθνούς Οικονομικής. Η ύλη παρουσιάζεται σε διαισθητικό επίπεδο στις αρχικές ενότητες κάθε κεφαλαίου αλλά και με πιο τυπική ανάλυση στις ενότητες με τίτλο «Εμβάθυνση» στο τέλος των περισσοτέρων κεφαλαίων. Στο ίδιο πνεύμα, η ανάλυση μερικής ισορροπίας παρουσιάζεται πριν από την πιο δύσκολη ανάλυση γενικής ισορροπίας. Έτσι, το βιβλίο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ευελιξία. Ξεπερνά επίσης τις ελλείψεις των άλλων βιβλίων Διεθνούς Οικονομικής στα οποία η ανάλυση είναι είτε υπερβολικά περίπλοκη είτε υπερβολικά απλοϊκή.

Το βιβλίο είναι οργανωμένο σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τη θεωρία του εμπορίου (δηλαδή τη βάση και τα οφέλη από το εμπόριο). Το δεύτερο μέρος ασχολείται με την εμπορική πολιτική (δηλαδή τα εμπόδια στη ροή του εμπορίου). Το τρίτο μέρος ασχολείται με τη μέτρηση του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου πληρωμών μιας χώρας, τις αγορές συναλλάγματος, και τον καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το τέταρτο μέρος εξετάζει τη μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας ή τις μακροοικονομικές σχέσεις μεταξύ της εγχώριας οικονομίας και του υπόλοιπου κόσμου, καθώς και τη λειτουργία του παρόντος διεθνούς νομισματικού συστήματος.

 

Περιέχει: Πρόλογος - Εισαγωγή - Ο Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος - Η Τυπική Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου - Καμπύλες Προσφοράς, Ζήτησης και Ανταλλαγής και οι Όροι Εμπορίου - Διαθέσιμες Ποσότητες Συντελεστών και η Θεωρία Heckscher-Ohlin - Οικονομίες Κλίμακας, Ατελής Ανταγωνισμός, και Διεθνές Εμπόριο – Οικονομική Μεγέθυνση και Διεθνές Εμπόριο - Εμπορικοί Περιορισμοί: Δασμοί - Μη Δασμολογικοί Εμπορικοί Φραγμοί και Νέος Προστατευτισμός - Οικονομική Ολοκλήρωση: Τελωνειακές Ενώσεις και Ζώνες Ελευθέρων Συναλλαγών - Διεθνές Εμπόριο Και Οικονομική Ανάπτυξη - Διεθνείς Κινήσεις Συντελεστών Παραγωγής και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις - Ισοζύγιο Πληρωμών - Αγορές Συναλλάγματος και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες - Προσδιορισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών - Ο Μηχανισμός Προσαρμογής των Τιμών Με Κυμαινόμενες και Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες - Ο Μηχανισμός Προσαρμογής Εισοδήματος και ο Συνδυασμός Αυτόματων Προσαρμογών – Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας: Πολιτικές Προσαρμογής - Τιμές και Προϊόν σε μια Ανοικτή Οικονομία: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά - Κυμαινόμενες Έναντι Σταθερών Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα, και ο Συντονισμός της Μακροοικονομικής Πολιτικής - Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα: Παρελθόν, Παρόν Και Μέλλον - Γλωσσάρι Βασικών Όρων - Ευρετήριο

ISBN: 978-960-418-945-8
Κωδικός Ευδόξου: 102071925
Έκδοση: 13η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 656
Επιστ. Επιμέλεια: Αναστασία Ψειρίδου, Θεόδωρος Λιανός
Μεταφραστής: Παύλος Γκάσης
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 29 x 21
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα: ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ, ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΑ/ΠΙΝΑΚΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).
Συγγραφέας:Salvatore Dominick

Dominick Salvatore is Distinguished Professor of Economics, Director of the Ph.D. Program in Economics at Fordham University in New York City and Director of the Global Economic Policy Center. He is Honorary Professor at the Shanghai Finance University, Hunan University, and University of Pretoria.