• Aubrey Karl, Riley Alison,

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-618-221-059-8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 122088002

ΕΚΔΟΣΗ: 2η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2024

ΣΕΛΙΔΕΣ: 808

ΕΠΙΣΤ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βασιλική Μητροπούλου, Χρήστος Δ. Τουρτούρας

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ, 2η Επαυξημένη Έκδοση

Συγγραφέας/είς: “Aubrey Karl” “Riley Alison

€44.97

Ποσότητα:

Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει συνοπτικά και με σαφήνεια τριάντα επτά στοχαστές και στοχάστριες που έχουν προτείνει παιδαγωγικά προκλητικές οπτικές στην εκπαίδευση. Σε αυτούς και αυτές περιλαμβάνονται στοχαστές στο πεδίο της κοινωνιολογίας (Bourdieu, Foucault, Mezirow, Bernstein), θεωρητικοί που αμφισβήτησαν την ορθοδοξία της σχολικής φοίτησης (Holt, Darling-Hammond) και άλλοι και άλλες, σημαντικοί και σημαντικές στοχαστές και στοχάστριες που με τα γραπτά τους συνέβαλαν στη διαμόρφωση του τρόπου που αντιμετωπίζουμε τη διδακτική και τη μάθηση.

Αποτελεί βασικό ανάγνωσμα για όσους και όσες εκπαιδεύονται σε πανεπιστημιακά ή σχολικά προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διδάξουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα −συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής και της εκπαίδευσης ενηλίκων− όπως επίσης και για φοιτητές παιδαγωγικής, τόσο προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς.

Περιέχει: Εισαγωγή - Abraham Maslow: Ο Πατέρας του Αμερικανικού Ανθρωπισμού - Carl Rogers: Ο Πατέρας της Πελατοκεντρικής Θεραπείας - A. S. Neill: Ελευθέρια στη Μάθηση - John Goodlad: Η Ανανέωση της Διδασκαλίας και της Μάθησης, των Σχολείων και της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών - Basil Bernstein: Γλωσσικοί Κώδικες, Κοινωνική Τάξη, Παιδαγωγική και Αναλυτικά Προγράμματα - Pierre Bourdieu: Θεωρία της Κοινωνίας - Michel Foucault: Εξουσία, Επιτήρηση, Πειθαρχία και Έλεγχος στην Εκπαίδευση - Νel Noddings: Η Φροντίδα στην Εκπαίδευση - Lawrence Stenhouse: Σύνδεση του Αναλυτικού Προγράμματος με τη Θεωρία, την Έρευνα και την Πράξη - Henry Giroux: Κριτική Παιδαγωγική - Howard Gardner: Πολλαπλή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση - John Holt: Αποσχολειοποίηση ή Κατ’ Οίκον Εκπαίδευση – Bell Hooks: Η Εκπαίδευση ως Πρακτική Ελευθέριας - Jack Mezirow: Μετασχηματίζουσα Μάθηση - Linda Darling-Hammond: Ισότητα στην Εκπαίδευση - Πολίτικες, Δάσκαλοι και Διδασκαλία - Ivan Illich: Κοινωνία Χωρίς Σχολεία: Αμφισβητώντας την Έννοια του Σχολείου - Loris Malaguzzi: Η Εμπειρία του Reggio Emilia - Michael Apple: Ιδεολογία, Γνώση, Εξουσία και Αναλυτικό Πρόγραμμα - John Dewey: Μια Δημοκρατική Έννοια της Μάθησης - Maria Montessori: Απελευθέρωση του Παιδιού - Jean Piaget: Κατανόηση του Νου του Παιδιού - Lev Vygotsky: Μια Πρώιμη Οπτική Κοινωνικού Εποικοδομητισμού - B.F. Skinner: Ο Πατέρας της Συντελεστικής/Λειτουργικής Εξαρτημένης Μάθησης - Benjamin Bloom: Μάθηση μέσω Ταξινομιών - Malcolm S. Knowles: Εννοιολογική Πλαισίωση της Μάθησης Ενηλίκων - Jerome Bruner: Εξέλιξη των Θεωριών Μάθησης - Albert Bandura: Μάθηση μέσω Παρατήρησης - Urie Bronfenbrenner: Η Οικολογία της Ανθρώπινης Ανάπτυξης - Paulo Freire: Καταπίεση, Ελευθέρια και Κριτικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση - Donald Schön: Στοχασμός και Μάθηση - David Kolb: Θεωρία Εμπειρικής Μάθησης - Jean Lave & Etienne Wenger: Κοινωνικά Εγκαθιδρυμένη Μάθηση και Κοινότητες Πρακτικής - Barak Rosenshine: Αρχές της Διδασκαλίας - Daniel Goleman: Συναισθηματική Νοημοσύνη - Guy Claxton: Η Δύναμη της Μάθησης - Dylan Wiliam: Αξιολόγηση για τη Μάθηση - Carol Dweck: Νοοτροπίες και Κίνητρα - Επίλογος

ISBN: 978-618-221-059-8
Κωδικός Ευδόξου: 122088002
Έκδοση: 2η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2024
Σελίδες: 808
Επιστ. Επιμέλεια: Βασιλική Μητροπούλου, Χρήστος Δ. Τουρτούρας
Μεταφραστής: Μαρία Λασκαράκη, Κατερίνα Ιορδάνογλου
Εκτύπωση: Μονόχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Aubrey Karl

Ο Karl Aubrey συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα από τη θέση που κατείχε ως Senior Lecturer στα προγράμματα Εφαρμοσμένων Σπουδών στην Εκπαίδευση, καθώς και tutor σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, στο Πανεπιστήμιο Bishop Grosseteste. Συνεχίζει, ωστόσο, να συγγράφει εργασίες γύρω από τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Πριν αναλάβει αυτές τις θέσεις, διετέλεσε διευθυντής σε μια σειρά από προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε ένα μεγάλο αστικό κολέγιο περαιτέρω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Μεταξύ των ετών 2003 και 2005 ήταν αποσπασμένος στη Μονάδα Προτύπων (Department for Education Standards) του βρετανικού Υπουργείου Παιδείας στα East Midlands, ως σύμβουλος πρακτικών διδασκαλιών και μάθησης. Ο Karl έχει συνεργαστεί στο Oxford Dictionary of Education. Η διδακτορική του διατριβή διερεύνησε τις μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, από το 2000 έως το 2010, από την οπτική των εκπαιδευτών τους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την κοινωνική ένταξη, την εκπαιδευτική πολιτική, την παιδαγωγική και τη βασισμένη στην εργασία μάθηση.

Συγγραφέας:Riley Alison

Η Alison Riley είναι Ακαδημαϊκή Συντονίστρια στο τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Bishop Grosseteste. Έχει, επίσης, εργαστεί σε μια σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μαθήματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό του Πανεπιστημίου Bishop Grosseteste, εργάστηκε για δεκαέξι χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως δασκάλα, υποδιευθύντρια και διευθύντρια, σε ένα μεγάλο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συμμετείχε σε μια σειρά από συνεργατικά προγράμματα και πρόσφατα σε ένα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα έρευνας για τη «Δημιουργικότητα στην Προσχολική Αγωγή, στις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά». Στην διδακτορική της διατριβή διερεύνησε τι επηρέασε τους μαθητές/ες άνω των 16 ετών για την επιλογή του τομέα σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν ειδικότερα, στη διεύρυνση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαδρομή των σπουδαστών και σπουδαστριών που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση με μη τυπικά κριτήρια.