• Αλεξίου Δήμητρα

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-960-418-960-1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 112690339

ΕΚΔΟΣΗ: 2η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2022

ΣΕΛΙΔΕΣ: 678

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ για Μηχανικούς, 2η Έκδοση

Συγγραφέας/είς: Αλεξίου Δήμητρα

€69.56

Ποσότητα:

Σκοπός της 2ης έκδοσης του συγγράμματος είναι η παρουσίαση εννοιών της επιστήμης των Μαθηματικών οι οποίες χρησιμοποιούνται από Μηχανικούς, τόσο σε οτιδήποτε αφορά σχετικές εφαρμογές όσο και στην αντίστοιχη επιστημονική έρευνα. Εκτός από την αξιοποίηση αυτών των εννοιών, η γνώση τους συμβάλλει ακόμη και στον τρόπο κατανόησης, σκέψης και συλλογισμού για την επίλυση προβλημάτων Θετικών Επιστημών. Η παρούσα έκδοση έχει εμπλουτιστεί με στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης για Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά.

Περιέχει:  Πρώτο μέρος, Γραμμική Άλγεβρα, Πίνακες, Ορίζουσες, Γραμμικά Συστήματα m Εξισώσεων n Αγνώστων, Διανυσματικοί Xώροι, Ιδιοτιμές, Ιδιοδιανύσματα, Αναλυτική Γεωμετρία, Δισδιάστατος Χώρος, Τρισδιάστατος Xώρος, Διαφορικός Λογισμός Συναρτήσεων Μίας Μεταβλητής, Συναρτήσεις Μίας Πραγματικής Μεταβλητής, Όριο και Συνέχεια Πραγματικής Συνάρτησης Μίας Μεταβλητής, Παράγωγος Συνάρτησης Μίας Πραγματικής Μεταβλητής, Εφαρμογές Παραγώγων, Διαφορικός Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών, Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών, Εφαρμογές Παραγώγων, Ολοκληρωτικός Λογισμός Συναρτήσεων Μίας Μεταβλητής, Αόριστα Ολοκληρώματα, Ορισμένα Ολοκληρώματα - Εμβαδόν Επιπέδων Τόπων, Γενικευμένα Ολοκληρώματα, Ολοκληρωτικός Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών, Διπλά Ολοκληρώματα, Τριπλά Ολοκληρώματα, Εισαγωγή στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξεως Πρώτου Βαθμού, Ομογενείς Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξεως με Σταθερούς Συντελεστές, Μη Ομογενείς Γραμμικές Διαφορικές Εξισώσεις Ανώτερης Τάξεως με Σταθερούς Συντελεστές, Δεύτερο μέρος, Βασικές Αρχές Θεωρίας Γραφημάτων, Πρόβλημα Συντομότερης Διαδρομής, Διαδρομή Mέγιστης Χωρητικότητας, Μακρύτερη Διαδρομή - Κρίσιμη Διαδρομή, Εκκεντρότητα, Κέντρα Δικτύου, Υπογραφήματα, Ανεξάρτητα Σύνολα, Χρωματισμός Γραφήματος, Κυρίαρχα Σύνολα, Δέντρο Κάλυμμα - Ελάχιστο Δέντρο Κάλυμμα, Μέρος τρίτο, Νορμικοί Χώροι, Μετρικοί Χώροι, Γραμμικοί Τελεστές, Χώροι Banach, Xώροι Ηilbert

ISBN: 978-960-418-960-1
Κωδικός Ευδόξου: 112690339
Έκδοση: 2η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2022
Σελίδες: 678
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 21 x 29
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Συγγραφέας:Αλεξίου Δήμητρα

Η Δήμητρα Αλεξίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Διδάσκει στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε προβλήματα Χωρικής Ανάλυσης με χρήση Μαθηματικών και Θεωρίας Γραφημάτων και Δικτύων για Μηχανικούς. Έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και συνέδρια.