• Χαϊδεμενόπουλος Γρ.

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-618-221-020-8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 122075173

ΕΚΔΟΣΗ: 2η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2023

ΣΕΛΙΔΕΣ: 248

Κατηγορία: .
Κατηγορία:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ, 2η Έκδοση

Συγγραφέας/είς: Χαϊδεμενόπουλος Γρ.

€21.00

Ποσότητα:

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στις συγκολλήσεις και ειδικότερα στις συγκολλήσεις τήξεως. Τα θέματα αναπτύσσονται σε 10 κεφάλαια, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Μέθοδοι συγκόλλησης (SMAW, GMAW-MIG, GTAW-TIG, SAW, FCAW)
  • Μετάδοση θερμότητας στις συγκολλήσεις (θερμοκρασιακές κατανομές, θερμικοί κύκλοι, ρυθμός ψύξης)
  • Παραμένουσες τάσεις στις συγκολλήσεις (κατανομές, επιδράσεις και μείωση των παραμενουσών τάσεων)
  • Παραμορφώσεις συγκολλήσεων (εγκάρσια και διαμήκης συστολή, γωνιακή μεταβολή, λυγισμός, μείωση παραμορφώσεων συγκολλήσεων)
  • Το μέταλλο συγκόλλησης (στερεοποίηση μετάλλου συγκόλλησης, προβλήματα στο μέταλλο συγκόλλησης – πορώδες, θερμή ρηγμάτωση)
  • Η θερμοεπηρεασμένη ζώνη (η ΘΕΖ στους ανθρακοχάλυβες και στους χάλυβες βαφής και επαναφοράς, ψυχρή ρηγμάτωση, η ΘΕΖ στους ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες, η ΘΕΖ στις συγκολλήσεις κραμάτων αλουμινίου)
  • Ασυνέχειες συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικός έλεγχος (ασυνέχειες, οπτικός έλεγχος, διεισδυτικά υγρά, μαγνητικά σωματίδια, υπέρηχοι, δινορεύματα, ραδιογραφία)
  • Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων (ψαθυρή θραύση και κόπωση συγκολλητών κατασκευών και αντιμετώπισή τους)
  • Προδιαγραφές διαδικασιών συγκόλλησης (WPS, PQR)

Περιέχει: Εισαγωγή στην Επιστήμη & Τεχνολογία των Συγκολλήσεων - Οι Βασικές Μέθοδοι Συγκόλλησης - Μετάδοση Θερμότητας στις Συγκολλήσεις - Παραμένουσες Τάσεις - Παραμορφώσεις Συγκολλήσεων - Το Μέταλλο Συγκόλλησης - Η Θερμοεπηρεασμένη Ζώνη - Ασυνέχειες Συγκολλήσεων και μη-Καταστρεπτικός  Έλεγχος - Θραύση και Κόπωση των Συγκολλήσεων - Προδιαγραφές Διαδικασιών Συγκόλλησης - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο

ISBN: 978-618-221-020-8
Κωδικός Ευδόξου: 122075173
Έκδοση: 2η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2023
Σελίδες: 248
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 17 x 24
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

Ο Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος είναι Καθηγητής Φυσικής Μεταλλουργίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υλικών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 1992.

Έχει αποκτήσει MSc από το ΜΙΤ (Εργαστήριο Συγκολλήσεων, Καθηγ. K. Masubuchi) το 1985 και PhD στη Φυσική Μεταλλουργία από το MIT, το 1988. Με πρωτοβουλία του ιδρύθηκε το 2000 η Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρεία (ΕΜΕ).