• Ταμουραντζής Ασημάκης

Ξεφύλλισμα

Περιεχόμενα

Νέο
ISBN: 978-618-221-038-3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 122081660

ΕΚΔΟΣΗ: 1η Έκδοση

ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 2023

ΣΕΛΙΔΕΣ: 504

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

Κατηγορίες: , .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Συγγραφέας/είς: Ταμουραντζής Ασημάκης

€58.45

Ποσότητα:

Το ανά χείρας εγχειρίδιο πραγματεύεται μια πλήρως αναλυτική, εκτεταμένη και επικαιροποιημένη θεώρηση του συνολικού πλαισίου της οικονομικής πολιτικής και της διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη (€). Συνθέτει με ιδιαίτερη έμφαση μια διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει την εκτενή θεωρητική και εμπειρική εξέταση της οικονομικής πολιτικής (δημοσιονομικής-νομισματικής) και τη διάδραση που αναπτύσσεται μεταξύ των επιμέρους θεσμικών προσεγγίσεων και των νομικών διαστάσεων του εγχειρήματος, αντιμετωπίζοντας πάντα την Ευρωζώνη (€) ως μια ενιαία εξελικτική πολιτειακή οντότητα.

Το βιβλίο διαρθρώνεται σε 5 μέρη και συμπεριλαμβάνει 15 κεφάλαια. Η ανάπτυξη και η εξέταση των επιμέρους θεματικών πεδίων είναι απλή, ευανάγνωστη και εύληπτη, ενώ είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ακόμα και η παρουσίαση και η εξέταση των τεχνικών οικονομικών ζητημάτων να περιγράφεται και να αναλύεται απλουστευτικά, διαμέσου της χρησιμοποίησης εμπειρικών παραδειγμάτων. Απευθύνεται τόσο στον απλό όσο και στον περισσότερο εξειδικευμένο αναγνώστη, συνιστώντας αφενός μια σημαντική πηγή αναφοράς και αφετέρου ένα διδακτικό εγχειρίδιο πανεπιστημιακής μελέτης, ικανοποιώντας τις διδακτικές ανάγκες αρκετών ακαδημαϊκών τμημάτων σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Περιέχει: Πρόλογος - Η πρώιμη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομισματικής (€) ενοποίησης τις δεκαετίες του 1970 & του 1980 - Η αρχιτεκτονική του θεσμικού πλαισίου προς την υιοθέτηση του ευρώ (€) τη δεκαετία του 1980 - Θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας & του περιεχομένου της ευρωπαϊκής (-Ευρωζώνης, €) ολοκλήρωσης & διακυβέρνησης - Η οικοδόμηση των πυλώνων της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη (€): Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), το Ευρώ-Σύστημα (€), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) - Η χάραξη της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη (€) - Η εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη (€) - Θεωρητικές προσεγγίσεις & θεσμικές διαστάσεις της χρηματοοικονομικής ολοκλήρωσης, χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι & η Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας - Το θεσμικό πλαίσιο της προληπτικής ρυθμιστικής παρέμβασης & εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη (€) - Η οικοδόμηση των νέων θεσμικών οργάνων χρηματοδοτικής στήριξης στην Ευρωζώνη (€) - Η τραπεζική ένωση (banking union) στην Ευρωζώνη (€) - Η ένωση κεφαλαιαγορών (capital markets union) στην Ευρωζώνη (€) - Η χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη (€) - Η εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη (€) - Ε ιδικό θέμα: Οι μακροοικονομικές & οι κοινωνικές ανισορροπίες στην Ευρωζώνη (€) τη χρονική περίοδο εξέλιξης της οικονομικής κρίσης (2008-2014) - Ειδικό θέμα: Εμπειρική διερεύνηση των ανισορροπιών του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (€) - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο όρων

ISBN: 978-618-221-038-3
Κωδικός Ευδόξου: 122081660
Έκδοση: 1η Έκδοση
Έτος έκδοσης: 2023
Σελίδες: 504
Εκτύπωση: Τετράχρωμο
Διαστάσεις: 21 x 29
Εξώφυλλο: Σκληρό
Εκδότης: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ
Για Διδάσκοντα: ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

Υποστηρικτικό Υλικό

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 213912 / 247887 ή στείλτε μας email στο info@tziola.gr, για να σας αποστείλουμε το υποστηρικτικό υλικό του βιβλίου (μόνο για καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπ/σης που έχουν υιοθετήσει το σύγγραμμα στη διδασκαλία τους μέσω του συστήματος του Ευδόξου).

Ο Ασημάκης Ταμουραντζής γεννήθηκε στην Αθήνα, και είναι Οικονομολόγος και Διδάκτωρ Οικονομικών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε με Άριστα τη διδακτορική του διατριβή αναλύοντας και εξετάζοντας τις μακρο-οικονομικές ανισορροπίες και την ανταγωνιστικότητα επιμέρους κρατών-μελών (Βορράς-Νότος) στην Ευρωζώνη.

Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία (Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΑΣΟΕΕ) με διάκριση Υποτροφίας Αριστείας από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ). Διαθέτει πολυάριθμες ακαδημαϊκές επιμορφώσεις στα επιστημονικά πεδία των Δημόσιων Οικονομικών (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης), των Διεθνών Οικονομικών (Πανεπιστήμιο Stanford και Πανεπιστήμιο Leiden) και των Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας). Έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Αντίστοιχα, επαγγελματικά, διαθέτει μια δεκαοκταετή επαγγελματική πείρα σε διευθύνσεις/τμήματα οικονομικών υπηρεσιών, ανωνύμων εταιρειών, τραπεζών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Συνακόλουθα, στο πεδίο της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, διαθέτει ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις εκπαιδευτή ενηλίκων τόσο στην τυπική εκπαίδευση που απευθύνεται σε ενήλικες, όσο και στην τυπική εκπαίδευση ενηλίκων (τριτοβάθμια εκπαίδευση – δια ζώσης και ανοικτή και εξ αποστάσεως) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και το ΕΑΠ. Επιπλέον, είναι αξιολογητής των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του ΕΑΠ, έχει διδάξει στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διατελέσει Καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία και έχει διδάξει και στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως, αποτελεί μέλος του μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του ΕΚΔΔΑ. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και κείμενά του έχουν δημοσιευτεί –ή πρόκειται να δημοσιευτούν– σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε ελληνικούς και διεθνείς συλλογικούς τόμους.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Ανάλυση, στα Δημόσια Οικονομικά και στον σχεδιασμό της Οικονομικής και της Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωζώνης.